Feestdagen en verlofdagen 2014 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 03/09/2013

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2014 op volgende data:
  • woensdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 21 april: Paasmaandag
  • donderdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 29 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 9 juni: Pinkstermaandag
  • maandag 21 juli: nationale feestdag
  • vrijdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • zaterdag 1 november: Allerheiligen (te vervangen zie verder)
  • dinsdag 11 november: Wapenstilstand
  • donderdag 25 december: Kerstmis

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2014 is dit van toepassing op de wettelijke feestdag van zaterdag 1 november.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2013.

2. regionale feestdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen vrijdag 11 juli, in Brussel vrijdag 11 juli of zaterdag 27 september, in Wallonië zaterdag 27 september en in het Duitstalig landsgedeelte zaterdag 15 november.

De modaliteiten van toekenning en vervanging (indien op zaterdag of zondag) moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag colledtief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (donderdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 18 april), Allerzielen (zondag 2 november) en tweede Kerstdag (vrijdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van zondag 2 november wordt aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek