Tussenkomst werkgever in vervoerskosten

Door: Marc Verboom | Op: 04/02/2003

Verhoging NMBS-tarieven op 1 februari 2003 leidt tot aanpassing van de werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer

De werkgever is verplicht tussen te komen in de kosten van het openbaar vervoer in het kader van het woon-werkverkeer en dit voor alle werknemers die er gebruik van maken, ongeacht hun loon (loonplafond voor bedienden is sinds 1 april 2001 afgeschaft).

Vanaf 1 februari 2003 heeft de NMBS de tarieven van de treinkaarten verhoogd met gemiddeld 2,5%.

Deze prijsaanpassingen hebben een verhoging van de werkgeversbijdrage in de verschillende soorten van treinkaarten tot gevolg.

Het percentage van de werkgeversbijdrage blijft hetzelfde (gemiddeld 60%) en schommelt tussen 56% (korte afstand) en 64,9% (afstand vanaf 146 km).

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de tussenkomst van de werkgever bij het gebruik van andere openbare vervoermiddelen (tram, bus) ook verhoogt.

In bepaalde sectoren of ondernemingen kan dit eveneens leiden tot een verhoging van de tussenkomst in de verplaatsingskosten met de eigen wagen. Dit hangt evenwel af van het bestaan van een sectorale overeenkomst of een ondernemingsakkoord die dit regelt.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek