Resultaatsgebonden voordelen of bonussen

Door: Marc Verboom | Op: 08/08/2013

Fiscus volgt RSZ in fiscale behandeling voordelen uit CAO 90


De regering heeft via de Sociale Programmawet van 31 december 2012 het grensbedrag van de resultaatsgebonden voordelen uit CAO 90 voor 2013 opgetrokken tot maximaal 3.100 euro (op jaarbasis). Het vroegere (geïndexeerde) bedrag tot 2.488 euro was vrijgesteld van RSZ bijdrage en belastingen voor de werknemer.
Zij voerde echter tegelijkertijd een solidariteitsbijdrage voor de werknemer in van 13,07%.

Het netto voordeel voor de werknemer bedraagt bijgevolg 3.100,00 - 405,17 (13,07%) = 2.694,83 euro.

Tot nu toe was het onzeker welke de fiscale behandeling zou zijn van een (netto) bonus, na afhouding van de solidariteitsbijdrage, tussen 2.488 en 2.695 euro.

De wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (BS 1/8/2013) brengt nu duidelijkheid. Het maximale bedrag van de bonus waarop geen belastingen in hoofde van de werknemer verschuldigd zijn is opgetrokken tot 2.695 euro.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek