Harmonisering statuten: carensdag verdwijnt

Door: Marc Verboom | Op: 11/07/2013

Vanaf 1 januari 2014 wordt de carensdag voor iedereen afgeschaft

De eerste dag van arbeidsongeschiktheid (= ziekte) wordt niet betaald indien de ziekteperiode korter is dan 14 ononderbroken kalenderdagen.

Dit geldt vooral voor arbeiders. Maar de carensdag wordt ook toegepast voor de bedienden tijdens de proefperiode of voor de bedienden die zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van minder dan 3 maanden.

De regering heeft, in het kader van de harmonisering van de statuten, beslist dit archaïsch vehikel af te schaffen vanaf 1 januari 2014.

BBTK verheugt zich hierover, maar is minder gelukkig met het feit dat er voortaan geen werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid op de eerste dag ziekte zal worden betaald. Dit geeft immers minder inkomsten voor de sociale zekerheid, waardoor de afschaffing van de carensdag deels ten laste van de collectiviteit wordt gelegd.

Wellicht zal deze afschaffing, op vraag van de werkgevers, gepaard gaan met volgende omkadering (nog uit te werken in het najaar 2013):
  • behalve in geval van overmacht zal de werkgever bij het begin van de werkdag in kennis moeten worden gesteld van de afwezigheid;
  • zal de werknemer beschikbaar moeten zijn voor de controle-arts;
  • aanpassing (verstrenging) van de sancties indien vorige punten niet worden nageleefd;
  • verlenging van de hervallingsperiode (nu 14 kalenderdagen, waarbinnen niet opnieuw het gewaarborgd loon verschuldigd is).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek