Syndicale Premie 2012 Privé-Ziekenhuizen en Rusthuizen

Door: Luk Stuer | Op: 08/07/2013

Tussen 1 oktober en 30 november 2013 wordt de syndicale premie 2012 uitbetaald aan de werknemers van de Privé-Ziekenhuizen en de Rusthuizen.

De attesten tot het bekomen van de syndicale premie worden eerstdaags door BBTK Mechelen verstuurd naar alle bij BBTK Mechelen aangesloten leden die in deze instellingen tewerkgesteld zijn.

De syndicale premie 2012 bedraagt minstens (*) :
  • 62,- EUR voor de voltijdse bijdrage
  • 31,- EUR voor de verminderde bijdrage (deeltijdsen)
(*) : Deze bedragen kunnen in september 2013 mogelijk nog verhoogd worden. Indien dit gebeurt, zullen uiteraard de verhoogde bedragen worden uitgekeerd.

Om recht te hebben op deze premie moet je in regel zijn met je lidmaatschapsbijdragen sinds 1 oktober 2012 en moet je minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in 2012 in de sector hebben.

Voor de syndicale premie Privé-Ziekenhuizen worden lichtgele formulieren gebruikt.
Voor de syndicale premie Rusthuizen worden lichtgrijze formulieren gebruikt.

Bezorg zo snel mogelijk het volledig ingevulde en ondertekende attest aan je BBTK-afgevaardigde, of breng het rechtstreeks binnen bij BBTK Mechelen - H. Consciencestraat 33 - 2800 Mechelen.

Kreeg je geen attest tegen uiterlijk 15 september 2013 en ben je toch in de sector tewerkgesteld, aarzel dan niet en neem onmiddellijk contact op met ons secretariaat via het hierboven vermelde adres, via het telefoonnummer 015 / 42.11.60. of via het e-mailadres :
BBTKMechelen@bbtk-abvv.be.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek