Bediendevakbonden in actie op 27 juni

Door: Marc Verboom | Op: 21/06/2013

Onderhandelingen over het statuut: (nog) geen resultaat

Het overleg tussen werkgevers en vakbonden binnen de Groep van 10 om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt in het dossier arbeiders/bedienden hebben nog geen resultaat opgeleverd. De bediendevakbonden BBTK, LBC en CNE betreuren de onverzettelijke houding van de werkgevers tijdens de onderhandelingen en houden de druk aan. Op 27 juni vanaf 10u zal aan de zetel van het VBO een actie gehouden worden.

Het overleg over de 12 vragen die de regering had gesteld heeft nog geen gezamenlijke antwoorden opgeleverd.

De bediendevakbonden BBTK, LBC en CNE betreuren dit ten zeerste. De verantwoordelijkheid ligt evenwel bij de werkgevers die zich in deze materie volkomen onvermurwbaar hebben opgesteld. Uit hun voorstellen in de Groep van 10 valt duidelijk af te leiden dat ze geen millimeter willen afwijken van hun uitgangspunten op het vlak van de opzegtermijnen en de carensdag.

De vakbonden toonden zich wel constructief. Wij kwamen wel degelijk naar de onderhandelingstafel met antwoorden die inhoudelijk en qua timing voldoende in zich hadden als basis voor een verantwoordelijke, onderhandelde oplossing.

We nemen er akte van dat de regering nu van plan is om een beroep te doen op een facilitator die de situatie moet deblokkeren. Wij blijven waakzaam en houden zijn cruciale taak met de Groep van 10 tijdens de komende uren en dagen uiteraard nauwlettend in de gaten.

We hekelen de houding van de werkgevers tijdens het overleg: zij zijn de echte verantwoordelijken voor het feit dat er weinig of geen vooruitgang werd geboekt. We zullen daarom de druk aanhouden en kondigen nu al aan dat er - behoudens gunstige ontwikkelingen in de komende dagen - op donderdag 27 juni vanaf 10u een actie zal doorgaan aan de kantoren van het VBO te Brussel. Er staat in dit dossier te veel op het spel voor de miljoenen werknemers in dit land. Bedienden én arbeiders.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek