Eisenbundel ANCPB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 05/06/2013

Gemeenschappelijke eisenbundel voor 2013 - 2014

BBTK, LBC en ACLVB dienen volgende eisenbundel in voor de onderhandelingen in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218).

1. Koopkracht
 • verhoging minimumbarema's en reële lonen;
 • afschaffing barema's jonge werknemers en studenten;
 • verlenging barema's;
 • verlenging mogelijkheid omzetting ecocheques op bedrijfsvlak in gelijkwaardig voordeel.

2. Functieclassificatie
 • actualisering van de functies;
 • verhoging van het aantal klassen van 4 naar 6;
 • invoering van een sectorale beroepsprocedure.

3. Sectoraal pensioenplan
 • invoering van een sectorale tweede pensioenpijler.

4. Eindeloopbaan
 • verlenging CAO brugpensioen 58 jaar tot 31 december 2014;
 • verlenging CAO brugpensioen 56 jaar met nachtarbeid;
 • verlofdagen op het einde van de loopbaan.

5. Opleidingen
 • uitreiken van opleidings-CV en opvolging opleidingstraject;
 • toekenning 5de opleidingsdag tijdens de arbeidstijd;
 • recht op opleiding tijdens opzegtermijn;
 • betere definitie van het begrip opleiding;
 • verbetering van sanctiemechanisme bij niet-naleving recht op opleiding.

6. Tijdskrediet en landingsbanen
 • maximaliseren van recht op tijdskrediet
  • tijdskrediet met motief "zorg en opleiding": bijkomend recht van 36 maanden voor voltijds en halftijds tijdskrediet;
  • recht op 4/5 tijdskrediet vanaf 50 jaar indien 28 jaar loopbaan;
 • vervangingsplicht voor bedienden in tijdskrediet;
 • verhoging drempel 5%;
 • berekening verbrekingsvergoeding en aanvullende vergoeding brugpensioen op basis van oorspronkelijke arbeidsregeling.

7. Combinatie werk - gezin
 • invoering van anciënniteitsverlofdagen.

8. Vervoerskosten woon-werkverkeer
 • invoering van fietsvergoeding;
 • bij gebruik privé-vervoermiddel
  • afschaffing sectoraal loonplafond;
  • verhoging van de terugbetaling;
  • terugbetaling vanaf 1ste kilometer.

9. Telewerk
 • invoering van een sectoraal kader met een minimumvergoeding.

10. Economische werkloosheid
 • invoering van een sectoraal kader met minimumvergoeding;
 • gelijkstelling periodes van economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie.

11. Werkzekerheid
 • procedure bij individuele afdanking;
 • procedure bij ontslag wegens economische redenen (meervoudig ontslag).

12. Syndicale werking
 • invoering syndicale premie;
 • verlaging drempel voor de oprichting van een syndicale afvaardiging;
 • vereenvoudiging procedure bij oprichting en vernieuwing syndicale afvaardiging;
 • verhoging van het aantal dagen syndicale vorming;
 • afschaffing beperking tot bedienden (schrappen artikel 1 van bijlage aan CAO syndicale afvaardiging).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek