Harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden

Door: Marc Verboom | Op: 29/05/2013

BBTK voert actie bij de minister van Werk

De minister van Werk en de regering staan voor de beslissing rond het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Voor de BBTK mag deze harmonisering niet ten koste van de werknemers gebeuren. Of men nu arbeider of bediende is, iedereen verdient het beste. Dat zijn enkele honderden BBTK militanten op 27 mei opnieuw duidelijk gaan maken aan minister Monica De Coninck.

Er rest de regering nog een dikke maand tot de deadline van 8 juli om een oplossing te vinden voor de onaanvaardbare discriminaties tussen arbeiders en bedienden. De BBTK legde samen met het ABVV al begin dit jaar een oplossing op tafel, die haalbaar en realistisch is. Ze biedt de best mogelijke bescherming voor alle werknemers, maar voorziet ook de nodige tijd voor de werkgevers om zich aan te passen. In tegenstelling tot de karikatuur die de werkgevers ervan maken houdt ons voorstel rekening met de realiteit op het terrein.

Sleutelelementen voor een evenwichtige oplossing zijn de programmatie in de tijd, naar 3 maanden opzegtermijn per 5 jaar anciënniteit, het optrekken van het loonplafond voor de zogenaamde "hogere bedienden" en het afschaffen van de carensdag. We willen ook een globale oplossing voor de andere verschilpunten in het arbeiders- en bediendestatuut.
We zijn ervan overtuigd dat de oplossing die wij voorstellen helder, concreet en redelijk is voor alle partijen (arbeiders, bedienden én werkgevers).

Op 27 mei voerden enkele honderden BBTK'ers actie voor de deuren van het kabinet van de minister van Werk Monica De Coninck. Een delegatie van BBTK vertegenwoordigers is kort door de minister ontvangen. Zij hebben duidelijk de verwachtingen van de werknemers uiteengezet en ons memorandum aan de minister overhandigd. De delegatie hoopte van de minister te vernemen welke voorstellen er op dit ogenblik binnen de regering op tafel liggen. Daarover doen namelijk allerlei geruchten de ronde die weinig goeds beloven voor de werknemers. Ook al heeft de minister ons ontvangen, het achterste van haar tong liet ze niet zien. Op dit ogenblik zouden er verschillende opties binnen de regering worden afgetoetst. Een duidelijke timing kon ze daarbij niet geven.

Zie fotoreportage op www.bbtk.org/nieuws/pages/27052013bbtkvoertactiebijdeministervanwerk.aspx

De harmonisering van de statuten mag voor ons alvast niet ten koste van de werknemers gebeuren. We zullen deze boodschap op 6 juni tijdens de betoging in Brussel herhalen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek