Geen mini-jobs in BelgiŽ

Door: Marc Verboom | Op: 24/05/2013

Mini-jobs aan 400 euro per maand, het antwoord van de liberalen om de economie terug op de rails te krijgen

Het ABVV heeft met verbijstering kennis genomen van het feit dat het voor Open-VLD "dringend tijd is voor de invoering van flexibele, betaalbare (gelegenheids)arbeid, zoals de Duitse mini-jobs". Een systeem dat ook Unizo wil invoeren.

Het ABVV roept hen op om tot rede te komen en realistisch te zijn.

Voor het ABVV zijn mini-jobs onbespreekbaar. De situatie in Duitsland leert ons dat dit stelsel niet alleen raakt aan de sociale bescherming van werknemers, maar dat het ook de armoede gevoelig doet toenemen. In Duitsland, dat model moet staan, zijn de armoede- en bestaansonzekerheidscijfers sprekend: ongeveer 5 miljoen mensen hebben als enig inkomen een baan die 400 euro per maand opbrengt. 16% van de bevolking leeft er in armoede.

Het ABVV blijft zich niet alleen verzetten tegen het creëren van slecht betaalde banen die nog meer werknemers in armoede brengen en die niets bijdragen tot het herstel van onze interne economie. Wij zien dit ook als een provocatie door de aandacht af te leiden van grotere uitdagingen: een relance met duurzame en kwaliteitsvolle banen, gefinancierd met middelen uit een eerlijkere fiscaliteit.
 
Goede lonen, duurzame jobs, sociale bescherming, koopkracht ... Het idee van Open VLD en Unizo raakt aan al deze punten. Sinds het begin van de financiële en economische crisis hebben we hevig gepleit om de koopkracht van de werknemers te vrijwaren. Degelijke lonen en stabiele banen zijn goed voor de economie. Het liberale model met grote flexibiliteit, meer overuren en lage lonen is daarentegen nefast.

Het ABVV wil geen werkende armen, geen mini-jobs zoals in Duitsland. De werknemers in dit land verdienen beter dan slecht betaalde mini-jobs.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek