Recht op vorming afdwingbaar !!! (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 27/01/2003

31 maart 2003 is een belangrijk scharniermoment in de uitvoering van de opleidings CAO. Voor deze datum moet er actie genomen worden!!!

1. principe : individueel recht op vorming
Het sectoraal akkoord 2001-2002 voorziet voor de bedienden tewerkgesteld in de sector ANPCB ( PC 218 ) in een individueel recht op 4 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 (2 dagen in 2002 en 2 dagen in 2003). Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen. Deeltijdse werknemers krijgen de vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties. Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de werkuren. Indien de opleiding plaatsvindt buiten de normale werkuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien.

Het recht op opleiding kan in je bedrijf echter op verschillende manieren geregeld zijn. Er zijn niet minder dan 5 verschillende mogelijkheden (zie punt 5).


2. afdwingbaar recht of omzetting in bijkomende verlofdagen
Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 31 december 2002, kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan je werkgever uiterlijk voor 31 maart 2003.

Doet je werkgever tegen uiterlijk 30 april 2003 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...) dan kan je:
  • ofwel je recht doen gelden met keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen (zie punt 3);
  • ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan laten omzetten in betaald verlof.

3. een keuze uit het CEVORA-aanbod

Indien je je recht op opleiding dient uit te oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA.

CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het ANPCB ( PC 218 ), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat gemaakt voor de verschillende subsectoren binnen het ANPCB. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website www.cevora.be

De vormingsdagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen (en dus te betalen door je werkgever). Ook de verplaatsingskosten zijn ten laste van je werkgever.


4. dienstverlening BBTK
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of op het BBTK-secretariaat. Stuur een e-mail naar MVerboom@bbtk-abvv.be of bel op het nummer 0475/61.90.69 of 015/28.06.95

BBTK werkte een modelbrief uit voor elk van de 5 situaties om de nog niet toegekende vormingsdagen en/of de omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. De modelbrief is beschikbaar bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of kan telefonisch of per e-mail aangevraagd worden op het BBTK-secretariaat.

BBTK kan je begeleiden in het maken van je keuze uit het opleidingsaanbod van CEVORA.


5. opgelet : verschillende concrete situaties
1° ondernemingen met syndicale delegatie en een bedrijfseigen opleidingsplan
In het bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd. Het totaal pakket aan opleidingsdagen kan voorbehouden zijn aan bepaalde bedienden of categorieėn van bedienden. Het tijdstip van de vormingsdagen kan ook vrij bepaald worden in de periode 2002-2003.

Eternit (Kapelle o/d Bos), Pitney Bowes Management Services (Mechelen)

2° ondernemingen met syndicale delegatie zonder toetreding tot suppletief plan
Het tijdstip van de vorming kan vrij bepaald worden. Deze dagen kunnen niet op andere bedienden overgedragen worden. Je hebt dus altijd recht op 4 dagen in de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2003.

3° ondernemingen met syndicale delegatie met toetreding tot suppletief plan
Het tijdstip van de vorming kan vrij bepaald worden (bv. 4 opeenvolgende dagen in 2002). Deze dagen zijn niet overdraagbaar op andere bedienden. Je hebt dus altijd recht op 4 dagen vorming gedurende de periode van 1 januari 2002 tot 31 decmeber 2003.

Beherman (Bornem), BMW Belgium (Bornem), Chep Benelux (Bormen), DDH Packing (Heist o/d Berg), EDS (Mechelen), Huyghebaert (Mechelen), Laurus (Heist o/d Berg), Mazda Motor Logistics (Willebroek), Mechelse Veilingen (St Katelijne Waver), Monti (Lier), Multirotamail (Bornem), Reynaers Aluminium (Duffel), Servicenter (Puurs), Telenet (Mechelen), Verbist (Puurs), Vicindo Groep (Mechelen) (*)

4° ondernemingen zonder syndicale delegatie met toetreding tot suppletief plan
je werkgever kan 2 dagen overdragen naar andere bedienden. Maar elke bediende heeft minimum recht op 2 dagen vorming in de periode van 1 januari 2002 tot 31 decmeber 2003.

Belgroma (Mechelen), Black Box (Mechelen), Conmetall (Mechelen), Continental Sweets (Lier), Dessain (Mechelen), Flexcom-Azlan (Mechelen), Hino Motors (Mechelen), Hoebeek (Willebroek), Kluwer Opleidingen (Mechelen), Leroy Somer (Mechelen), Mechelse Metalen (Mechelen), Medisearch International (Mechelen), M-Tec (Mechelen), Press Pharma (Puurs), Tweddle Litho of Europe (Mechelen), Van Poppel Bouwbedrijf (Mechelen), Viking Direct (Puurs), Willemen General Contractor (Mechelen) (*)

5° ondernemingen zonder syndicale delegatie en geen toetreding tot suppletief plan
Je hebt recht op 2 dagen vorming in 2002 en op 2 dagen in 2003. Indien je werkgever voor 31 december 2002 geen aanbod voor de 2 vormingsdagen heeft gedaan, kan je nu al deze dagen ofwel omzetten in betaalde vakantie of je recht op vomring doen gelden. In 2003 moet je ook nog 2 vormingsdagen krijgen. Als je werkgever nog geen aanbod heeft gedaan, dien je hem voor 31 maart 2003 schriftelijk de vraag te stellen. Indien je werkgever in gebreke blijft, kan je nogmaals deze 2 dagen omzetten in betaalde vakantie of je vormingseisen doen gelden.

Agfa Europe (Mechelen), B&G Hekwerk (Mechelen), Checkpoint Systems (Mechelen), Elma Edities (Mechelen), L&G Electronics (Mechelen), Verelst Industriebouw (Putte), Verstegen Specerijen (Mechelen), Willett (Mechelen) (*)

(*) deze lijst maakt enkel melding van de grotere ondernemingen in de regio Mechelen en is bijgevolg niet volledig

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek