Arbeiders en bedienden: klaar voor actiedag 25 april

Door: Marc Verboom | Op: 28/03/2013

Deze waanzin moet gestopt worden!

De tripartiete onderhandelingen over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden zijn afgesprongen. De regering is nu aan zet.

Wat wilden de werkgevers?
  • een minimalistische wettelijke opzegtermijn voor iedereen, dus met een drastische inlevering voor alle bedienden en een heel kleine vooruitgang voor de arbeiders;
  • de sociale zekerheid, dus de werknemers, zou een deel van de kost moeten dragen voor de ontslagen (gegeven door de werkgevers);
  • hun voorstel zou meteen van toepassing worden, ook op de bedienden die nu in dienst zijn;
  • invoering van de carensdag (eerste dag van ziekte niet betaald) voor de bedienden; het afschaffen van de carensdag voor de arbeiders kon enkel als de sociale zekerheid een deel van de kost zou dragen.
De regering is nu aan zet. Wat wij daarover vernemen ziet er niet goed uit. De regering is geneigd zich te laten (ver)leiden door de werkgeversvoorstellen. Het uur van de waarheid komt in de tweede helft van april.

Loonblokkering en indexmanipulatie

De regering heeft, op vraag van de werkgevers, beslist om de loonnorm voor de jaren 2013 - 2014 op 0% (nul) te zetten. Ook in de bedrijven waar er winsten worden gemaakt én uitgekeerd worden aan de aandeelhouders kunnen de werknemers dus geen aanspraak maken op hun gerechtvaardigde deel van de koek. Erger nog: de regering legt nu een wetsontwerp op tafel die een verdere loonblokkering inhoudt voor de jaren daarna.

Ondertussen werd de index gemanipuleerd en levert iedereen in. Want de index volgt niet meer de reële stijging van de prijzen. De regering kondigt ten andere verdere manipulaties aan. De werkgevers zitten ook niet stil. Zij blijven verder het automatisme van ons indexsysteem in vraag stellen. In feite willen ze het gewoon afschaffen.

Iedereen flexibel

Loonblokkering, afbraak van het bediendestatuut, ... En nog is het niet genoeg. Werkgevers hebben de regering er toe gebracht om de overurenregeling verder te versoepelen en de arbeidsduur nog meer op jaarbasis te laten berekenen. Nieuwe flexibiliteit wordt in het vooruitzicht gesteld.


DEZE WAANZIN MOET GESTOPT WORDEN!
--> voor een harmonisering van de statuten naar boven, niet ten laste van de gemeenschap
--> voor vrijheid van onderhandelingen in de sectoren en bedrijven
--> voor werkbaar werk: kwalitatief werk met een goed contract en respect voor het beroeps- en privéleven.

Op 25 april zijn acties/stakingen gepland in gans het land. Informeer bij je afgevaardigden.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek