Eisenbundel ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 21/01/2003

Het gemeenschappelijk vakbondsfront legde een eisenbundel neer in het kader van de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen.

De sectorale onderhandelingen in het ANPCB kunnen van start gaan nadat het gemeenschappelijk vakbondsfront van bediendevakbonden (BBTK - LBC - ACLVB - CNE) de volgende eisenbundel heeft ingediend.

Deze onderhandelingen zijn van belang voor meer dan 300.000 bedienden en kaderleden die in deze sector zijn tewerkgesteld. Het gaat ondermeer om:
  • drukkerijen en uitgeverijen;
  • schoonmaakbedrijven en wasserijen;
  • groothandel (voeding, auto's, machines, ...);
  • automobielinspectie;
  • informatica en telecommunicatie;
  • reclame-, marketing en public relationsbureaus;
  • selectiebureaus en interimkantoren;
  • toerismebureaus en touroperators.
EISENBUNDEL 2003 - 2004

1. verhoging koopkracht
We vragen een algemene forfaitaire verhoging van de loonbarema's en reŽle lonen. De bepaling die voorziet dat de loonsverhoging kan omgezet worden in een evenwaardig voordeel moet herbekeken en/of verduidelijkt worden.

2. vorming en opleiding
Momenteel bestaat het individueel recht op 2 vormingsdagen per jaar. We wensen dat dit recht uitgebreid wordt tot 5 dagen per jaar. Dit zou ons in de buurt brengen van het Europese gemiddelde.

3. tijdskrediet
Het recht op tijdskrediet (volledige onderbreking en halftijdse vermindering) moet uitgebreid worden van 2 tot 5 jaar.

Het recht op tijdskrediet wordt momenteel beperkt tot 5% van het aantal werknemers in de onderneming (tenzij anders voorzien op ondernemingsvlak). We vragen een hoger % vast te leggen voor de ganse sector.

In uitvoering van het vorig sectoraal akkoord (2001 - 2002) hebben 55-plussers die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen recht op een aanvullende vergoeding bovenop de algemene premies in het kader van het tijdskrediet. Dit systeem zou voortaan moeten geleden vanaf 50 jaar en doorgetrokken worden naar de bedienden die hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking terugbrengen.

Op sectoraal vlak vastleggen dat bij een overstap van halftijds tijdskrediet naar brugpensioen de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste van de werkgever wordt berekend op het voltijds loon.

Mogelijkheid om de vervangingsproblematiek vast te leggen op ondernemingsvlak.

4. werkzekerheid
Vastleggen van een overlegprocedure die ondernemingen moeten volgen in het geval zij wensen over te gaan tot herstructurering of outsourcing. Betere afstemming van de outplacementmogelijkheden bij herstructurering.

5. brugpensioen
Behoud van de bestaande regeling inzake brugpensioen vanaf 58 jaar, aangevuld met de mogelijkheid van brugpensioen op 56 jaar voor werknemers met 33 jaar beroepsverleden waarvan ten minste 20 jaar in een ploegenregeling met nachtprestaties.

6. anciŽnniteitsverlof
De sector kent tot nu toe geen algemene regeling inzake anciŽnniteitsverlof. We vragen om te komen tot 1 dag per 5 jaar anciŽnniteit in de onderneming.

7. mobiliteit
We vragen een verbetering van de terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer.

8. doelgroepenbeleid
De aanbeveling inzake aanwerving en tewerkstellingskansen voor bepaalde doelgroepen zoals voorzien in de diversiteitsplannen moeten in de sector toegepast worden.

9. syndicale premie
Invoering van een syndicale premie via een aparte bijdrage in een sociaal fonds.


We houden jullie op de hoogte van het verder verloop en het resultaat van de sectorale onderhandelingen via dit kanaal.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek