Syndicale premie sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 06/02/2013

Syndicale premie sector logistiek 2013 binnenkort betaalbaar

De syndicale premie in de sector logistiek (PC 226) is dit jaar betaalbaar van 1 maart tot 30 juni 2013 en bedraagt 125 euro.

De voorwaarden zijn:
  • tijdens de betalingsperiode tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector;
  • of op brugpensioen gaan in de loop van 2013;
  • lid zijn van BBTK;
  • het attest syndicale premie ingevuld en ondertekend overmaken aan BBTK.

Het attest syndicale premie wordt per gewone post aan de leden overgemaakt.

Vanaf 1 maart en zodra het origineel attest volledig ingevuld (2 delen) en ondertekend per post of afgifte is terug bezorgd aan het BBTK secretariaat zullen we over gaan tot betaling van de premie. De uitbetaling kan uitsluitend via overschrijving op een bankrekeningnummer.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek