Elektronische maaltijdcheques voor uitzendkrachten (PC 322)

Door: Marc Verboom | Op: 16/01/2013

Overgang van papieren naar elektronische maaltijdcheques

In het sectoraal akkoord 2012 - 2013 werd de invoering van elektronische maaltijdcheques voor de uitzendkrachten voorzien. De inwerkingtreding van de CAO werd verschillende malen uitgesteld.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het systeem van elektronische maaltijdcheques operationeel.
In principe (tenzij afwijking wordt gevraagd) worden voor alle uitzendkrachten de papieren maaltijdcheques afgeschaft en vervangen door elektronische maaltijdcheques.

Voor de volledige sector is gekozen voor Edenred, als erkende maatschappij voor de uitgifte van maaltijdcheques. Edenred zal aan iedere uitzendkracht (tenzij in geval van afwijking tot behoud van papieren maaltijdcheques - zie hieronder) een uniforme kaart met het logo van Federgon (de beroepsfederatie van de uitzendkantoren) bezorgen. Deze kaart is 3 jaar geldig. De uitzendkracht behoudt dus steeds dezelfde kaart, zelfs indien er meerdere weken of maanden verstrijken tussen 2 uitzendopdrachten of zelfs wanneer voor verschillende uitzendkantoren wordt gewerkt.

Uitzendkantoren die de maaltijdcheques onder papieren vorm willen blijven gebruiken moeten dit voor het einde van de maand januari per aangetekend schrijven kenbaar maken aan de voorzitter van het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322). Zij kunnen nadien op elk ogenblik (mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité) beslissen over de overstap naar elektronische maaltijdcheques.

Deze omschakeling is omkeerbaar (opnieuw naar papieren maaltijdcheques) en kan zowel uitgaan van het uitzendkantoor als van de uitzendkracht. Dit kan echter pas na een periode van 1 jaar vanaf 1 januari 2013 en rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden.

Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen aanleiding geven tot kosten voor de werknemer, behalve in geval van diefstal of verlies. In deze gevallen moet de uitzendkracht zijn elektronische maaltijdchequesrekening zo spoedig mogelijk laten blokkeren. De geldigheidsduur van de maaltijdcheques wordt automatisch met 10 werkdagen verlengd. Binnen deze periode moet de rekening opnieuw operationeel gemaakt worden. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn ten laste van de werknemer, maar kunnen nooit de nominale waarde van 1 maaltijdcheque overschrijden. 

We wijzen er nogmaals op dat de toekenningsvoorwaarden voor de maaltijdcheques aan uitzendkrachten identiek moeten zijn als diegene die van toepassing zijn voor de werknemers in de onderneming/gebruiker.  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek