Ontwerp Interprofessioneel Akkoord goedgekeurd

Door: Marc Verboom | Op: 21/01/2003

Het federaal comitÚ van het ABVV keurde op dinsdag 14 januari 2003 het ontwerp van interprofessioneel akkoord met ruime meerderheid goed.

De economische omstandigheden lieten geen groot, omvangrijk IPA toe. Zelden stonden de visies van de werkgevers en de vakbonden zo diametraal tegenover elkaar.

Het mini-akkoord is dan ook in de eerste plaats een defensief akkoord dat:
  • niet raakt aan de indexering van de lonen;
  • de bestaande mogelijkheden tot brugpensioen ongewijzigd laat;
  • het bestaande stelsel van tijdskrediet ongemoeid laat;
  • geen nieuwe flexibiliteit toelaat.

De loonnorm van 5,4%, die uiteindelijk uit de bus kwam, is niet dwingend maar indicatief.

De nieuwe bepalingen, voorzien in het akkoord, zijn beperkt maar niet onbelangrijk voor de betrokkenen:
  • verhoging van de werkloosheidsuitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid (de uitkeringen stijgen van 60 naar 65% voor gezinshoofden en van 55 naar 60% voor samenwonenden);
  • verbetering in de berekening van het vakantiegeld voor de arbeiders in geval van tijdelijke werkloosheid;
  • meer tewerkstellingskansen voor allochtone jongeren en minder-validen.
Het ABVV betreurt echter dat het akkoord geen betekenisvolle verbetering aan het statuut van de arbeiders voorziet om te komen tot een gelijke behandeling van alle werknemers.

De onderhandelingen worden de volgende weken voortgezet in de sectoren (paritaire comitÚs) en bedrijven. Je kan dit proces volgen op onze website onder Actualiteit (zie sectoren diensten - handel - financiŰn - industrie - social profit).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek