Ecocheques in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 18/12/2012

Volgens het sectoraal akkoord 2011 - 2012 moeten de ecocheques uitgekeerd worden in de maand december

Iedere bediende (zowel voltijds als deeltijds) heeft in december 2012 recht op 250 euro aan ecocheques, tenzij ze werden omgezet in een gelijkwaardig voordeel (zie verder - gelijkwaardig voordeel).

Het bedrag van 250 euro kan weliswaar herleid worden in functie van de reëel gepresteerde periode tijdens de referteperiode van 1/1/2012 tot 31/12/2012 (= kalenderjaar). Alle periodes gedekt door loon, vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte en de periode van het moederschapsverlof zijn in elk geval gelijkgestelde periodes waarop deze herleiding niet van toepassing is.

De ecocheques konden in de bedrijven in een gelijkwaardig voordeel worden omgezet mits voor 30 oktober 2011 een ondernemingsakkoord werd afgesloten. Bestaande ondernemingsakkoorden (afgesloten in 2009) konden blijven bestaan of verlengd worden. Uiteraard hebben de bedienden in de bedrijven waar deze omzetting in een gelijkwaardig voordeel heeft plaatsgevonden geen recht op ecocheques.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek