Een bom onder het sociaal overleg

Door: Marc Verboom | Op: 19/11/2012

BBTK niet te spreken over bevriezing lonen

BBTK is niet te spreken over de maatregelen die de regering zinnens is te nemen in het kader van de begrotingsopmaak 2013.

In de laatste voorstellen die op de regeringstafel liggen zou sprake zijn van o.a.:
  • verlenging van de arbeidstijd van 38 naar 40u per week door het systeem van overuren uit te breiden zonder meerkost voor de werkgevers;
  • ingreep in de loononderhandelingen door het invoeren van een absolute loonstop voor de periode 2013 - 2015 en het toestaan van een kleine marge in de periode 2016 - 2018.

Hiermee doet de regering de werknemers het relancebeleid betalen. De afschaffing van de automatische indexering wordt vervangen door een loonstop voor de komende 6 jaar!!! De (voor de werkgevers) fiscaal vriendelijke werktijdverlenging en de nog grotere flexibiliteit is onaanvaardbaar.

Loonbevriezing en langer werken zijn werkgeversgerichte maatregelen zonder dat de werknemers enige garantie krijgen over het behoud of het scheppen van kwaliteitsvolle jobs en vormen geen ernstige basis voor een echte economische relance.

De inkomens uit kapitaal blijven nagenoeg onaangetast.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek