Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2003

Door: Marc Verboom | Op: 21/01/2003

Hoger nettoloon voor de werknemers in gevolge lichte daling van de bedrijfsvoorheffing

De nieuwe schalen inzake bedrijfsvoorheffing zijn van toepassing op de lonen, pensioen en brugpensioenen met ingang van 1 januari 2003.

De nieuwe schalen vertonen een lichte daling. Dit resulteert in een hoger nettoloon voor de werknemers. De wijzigingen zijn het gevolg van:
  • de indexering van de belastingschalen;
  • de hervorming van de personenbelasting waarin de hoogste aanslagvoeten worden terug gebracht tot maximaal 50%;
  • de definitieve afschaffing van de aanvullende crisisbelasting;
  • de verhoging van de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting (van 6 naar 6,7%).
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met kleine veranderingen inzake de verminderingen voor personen ten laste en voor samenwonende echtgeno(o)t(e) met een laag inkomen.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek