Vastklikken recht op brugpensioen (SWT)

Door: Marc Verboom | Op: 30/10/2012

Versoepeling in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden

Het brugpensioen wordt sedert begin 2012 "stelsel van werkloosheid met toeslag" genoemd, of afgekort SWT.

Een werknemer kan bij ontslag door de werkgever in SWT op basis van een geldende CAO (waarvan de looptijd in de tijd beperkt is).
Hij/zij moet tevens een bepaalde leeftijd hebben en een bepaalde loopbaanvereiste bewijzen:
  • aan de leeftijdsvoorwaarde moet voldaan worden ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst (laatste dag dat men in dienst is) én tijdens de geldigheidsduur van de CAO;
  • aan de loopbaanvereiste moet voldaan worden ten laatste op het einde van de arbeidsovereenkomst (laatste dag dat men in dienst is).

Indien de werknemer aan al deze voorwaarden voldoet maar de werknemer kan of wil van de mogelijkheid geen gebruik maken, loopt hij het risico in de toekomst geen beroep meer te kunnen doen op het SWT omwille van de steeds stijgende leeftijdsvoorwaarde en loopbaanvereiste de volgende jaren of omdat er geen geldige CAO meer zal zijn.

Om dit te vermijden is een KB uitgevaardigd waarin sprake is van het "vastklikken" van het recht op SWT. De werknemer kan van de mogelijkheid gebruik maken omdat:
  • hij/zij niet door de werkgever ontslagen wordt in de periode waarop hij/zij aan de voorwaarden voldoet;
  • hij/zij langer wenst te werken;
  • zijn/haar opzeggingstermijn verlengd wordt omwille van de schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. ten gevolge van ziekte).

Het moment van vastklikken en het latere ontslag moet plaatsvinden bij dezelfde werkgever.

Dit vastklikken is enkel en alleen van toepassing voor:
  • het SWT op basis van CAO 17 op 60 jaar;
  • het SWT lange loopbaan op 58 jaar.

Voor het algemeen SWT vanaf 60 jaar (CAO 17) is de programmatie qua leeftijdsvoorwaarde en loopbaanvereiste de volgende:

mannen vrouwen
vanaf 2008 : 30 jaar
vanaf 2012 : 35 jaar (*)
vanaf 2015 : 40 jaar
vanaf 2008 : 26 jaar
vanaf 2012 : 28 jaar (*)
vanaf 2015 : 31 jaar
vanaf 2016 : 32 jaar
vanaf 2017 : 33 jaar
vanaf 2018 : 34 jaar
vanaf 2019 : 35 jaar
vanaf 2020 : 36 jaar
vanaf 2021 : 37 jaar
vanaf 2022 : 38 jaar
vanaf 2023 : 39 jaar
vanaf 2024 : 40 jaar

(*) de leeftijdsvoorwaarde van 40 jaar geldt al vanaf 2012 voor CAO's die voor het eerst na 31/12/2011 zijn afgesloten

Voorbeeld:

Nicole is geboren in 1953 en beginnen werken in 1985.
In 2013 is zij 60 jaar en heeft zij 28 jaar beroepsloopbaan. Zij voldoet bijgevolg in 2013 aan de voorwaarden voor het algemeen SWT (minstens 60 jaar en ten minste 28 jaar loopbaan). Ondanks dat zij in 2013 aan alle voorwaarden voldoet, blijft Nicole toch langer aan de slag.

Ondertussen is het 2015 en wordt Nicole door haar werkgever ontslagen. Zij is dan 62 jaar en heeft 30 jaar loopbaan. Volgens de bovenstaande tabel voldoet zij niet aan de loopbaanvoorwaarde  van 31 jaar. Alleen dankzij de "vastgeklikte rechten" (ten minste 60 jaar en 28 jaar in 2013) kan Nicole toch op SWT in 2015. 


Voor het SWT vanaf 58 jaar met lange loopbaan is de programmatie qua leeftijdsvoorwaarde en loopbaan de volgende:

mannen vrouwen
vanaf 2008 : 35 jaar
vanaf 2010 : 37 jaar
vanaf 2012 : 38 jaar (**)
vanaf 2015 : 40 jaar
vanaf 2008 : 30 jaar
vanaf 2010 : 33 jaar
vanaf 2012 : 35 jaar
vanaf 2014 : 38 jaar
vanaf 2015 : 38 jaar (**)
vanaf 2016 : 39 jaar (**)
vanaf 2017 : 40 jaar
 

(**) de leeftijdsvoorwaarde van 40 jaar geldt al vanaf het aangegeven jaar voor CAO's die na 31/12/2011 zijn afgesloten

Voorbeeld:

Marc is geboren op 1/4/1956. Hij is beginnen werken op 1/6/1976. In de onderneming geldt een CAO SWT vanaf 58 jaar tot eind 2014. Hij wordt ontslagen met een opzeggingstermijn die afloopt op 30/11/2014. Deze opzeggingstermijn wordt echter verlengd wegens ziekte tot 20/1/2015.

Volgens de algemene regel moet Marc op het einde van de arbeidsovereenkomst (= 20/1/2015) de gestelde leeftijdsvoorwaarde bewijzen. Deze is 60 jaar in 2015. Hij is echter geen 60 jaar op dat ogenblik. Ook aan de loopbaanvereiste van 40 jaar moet aan het einde van de arbeidsovereenkomst voldaan worden. Hij heeft op 20/1/2015 echter slechts 38 jaar en 7 maanden beroepsloopbaan. De twee voorwaarden zijn dus niet vervuld.
Met de toepassing van het vastklikken kan Marc toch op SWT. Hij was immers binnen de looptijd van de CAO (31/12/2014) én voor het oorspronkelijke einde van de arbeidsovereenkomst (30/11/2014) 58 jaar. Tijdens de geldigheidsduur van de CAO én voor het einde van de arbeidsovereenkomst bereikte hij ook 38 jaar beroepsloopbaan. Dankzij het vastklikken kan Marc toch op SWT op 20/1/2015.


Een werknemer kan, vanaf het ogenblik dat de vereiste leeftijd is bereikt, via de werkloosheidsdienst van het ABVV de RVA laten onderzoeken of hij/zij aan de voorwaarden voldoet. Het attest wordt door de RVA via het ABVV afgeleverd.

Dit is echter geen verplichting. Het ontbreken van het attest kan door de werkgever niet aangegrepen worden om het SWT te weigeren.


Het KB van 20 september 2012 is op 4/10/2012 verschenen in Belgisch Staatsblad en wordt van kracht op 14/10/2012.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek