Bijkomende mogelijkheid bijstand of verzorging zwaar ziek kind

Door: Marc Verboom | Op: 25/10/2012

Afwijking van de minimale periode van 1 maand

De wetgeving voorziet reeds in het recht op verlof (in het kader van het tijdskrediet) voor de verzorging van een ernstig ziek familielid. Dit verlof moet opgenomen worden in periodes van minimaal 1 maand en de werkgever moet minstens 7 dagen vooraf op de hoogte gebracht worden.

Het KB van 10 oktober 2012 (BS 22/10/2012) voorziet nu in een afwijking hierop.

De werknemer/ouder (of een andere persoon - zie hieronder) kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig schorsen gedurende 1 week, met de mogelijkheid om aansluitend te verlengen met nog 1 week en dit in geval van hospitalisatie van een minderjarig kind of net na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een ernstige ziekte. Onder ernstige ziekte wordt verstaan "elke ziekte of medische ingreep die als zodanig door de behandelende arts wordt beschouwd en waarvoor de arts van mening is dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is".

De werknemer moet de werkgever minstens 7 dagen voor de hospitalisatie inlichten door een attest van het ziekenhuis te overhandigen. Indien de hospitalisatie onvoorzien was, moet de werknemer het attest zo snel mogelijk aan de werkgever overmaken. Deze nieuwe mogelijkheid is een absoluut recht. De werkgever mag het niet weigeren.

De gerechtigden zijn:
  • de werknemer, ouder in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont;
  • de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

Wanneer de hierboven bedoelde werknemers geen gebruik maken van de geboden mogelijkheid komen ook volgende werknemers in aanmerking:
  • de werknemer, ouder in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont;
  • een familielid tot de tweede graad indien laatstgenoemde werknemer in de onmogelijkheid verkeert het verlof op te nemen.


Het KB treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus vanaf 1 november 2012.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek