IPA: koopkracht zorgt voor groei

Door: Marc Verboom | Op: 23/10/2012

Onderhandelingen IPA opgestart

Het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) is opgestart. Het IPA is een (tweejaarlijks) akkoord tussen vakbonden en werkgevers op federaal vlak, waarin geprobeerd wordt afspraken te maken voor alle werknemers uit de privé-sector. Het is in de eerste plaats een solidariteitsakkoord om de loon- en arbeidsvoorwaarden van de zwakkere groepen te verbeteren.

Koopkracht

Samen met vele economen zijn wij van mening dat besparingen en loonmatiging de economie geen impuls zullen geven. Integendeel ...
De verbetering van de koopkracht staat voorop via:
  • een verhoging van het interprofessioneel bruto minimumloon;
  • het wegwerken van de leeftijdsgebonden jongerenlonen;
  • de integrale terugbetaling van de onkosten voor openbaar vervoer en een betere terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met de eigen wagen.


Vorming en opleiding

Eindelijk moet werk gemaakt worden van de doelstelling om 1,9% van de loonmassa te besteden aan vorming en opleiding te bereiken. De modaliteiten van een verlagemeend recht op vorming moeten in de sectoren kunnen worden onderhandeld en vastgelegd.


Kwaliteit van de arbeid

We staan niet negatief tegenover de modernisering van de arbeidsmarkt (zoals door de regering op de agenda van het overleg is geplaatst). Deze moet wel in het teken staan van het welzijn van de werknemers. Als het echter de bedoeling is om de flexibiliteit van de werknemers (via wijziging van de reglementering inzake overuren, deeltijds arbeid, interim, ...) zonder grenzen op te voeren dan bedanken we hier heel uitdrukkelijk voor.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek