Betaalde feestdagen in 2013

Door: Marc Verboom | Op: 23/09/2012

Voor 15 december 2012 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2013 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2013 op volgende data:
  • dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 1 april: Paasmaandag
  • woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 9 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 20 mei: Pinkstermaandag
  • zondag 21 juli: nationale feestdag
  • donderdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • vrijdag 1 november: Allerheiligen
  • maandag 11 november: Wapenstilstand
  • woensdag 25 december: Kerstmis.

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2013 is dit enkel het geval voor zondag 21 juli (te vervangen door maandag 22 juli).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt (met unanimiteit) in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2012 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek