Feestdagen en verlofdagen 2013 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 13/09/2012

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2013 op volgende data:
  • dinsdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 1 april: Paasmaandag
  • woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 9 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 20 mei: Pinkstermaandag
  • zondag 21 juli: nationale feestdag (te vervangen zie verder)
  • donderdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • vrijdag 1 november: Allerheiligen
  • maandag 11 november: Wapenstilstand
  • woensdag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2013 is dit van toepassing op de wettelijke feestdag van zondag 21 juli.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2012.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (donderdag 11 juli), in Brussel (donderdag 11 juli of vrijdag 27 september), in Wallonië (vrijdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (vrijdag 15 november).

De modaliteiten van toekenning en vervanging (niet het geval dit jaar) moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (woensdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 29 maart), Allerzielen (zaterdag 2 november) en tweede Kerstdag (donderdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag op zaterdag 2 november wordt aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek