Pensioenhervorming

Door: Marc Verboom | Op: 30/07/2012

Laatste stand van zaken (akkoord in ministerraad)

Eind 2011 werd de nieuwe pensioenreglementering door de regering vastgelegd. Na overleg tussen de regering en de sociale partners werd één en ander bijgestuurd. De wet van 28 december 2011 (BS 30 december 2011) wordt hiermee aangepast en aangevuld.

De wettelijke pensioenleeftijd blijft behouden op 65 jaar.

De toegangsleeftijd tot het vervroegd pensioen wordt echter stapsgewijs verhoogd van 60 tot 62 jaar. Ook de minimale loopbaanvereiste wordt opgetrokken van 35 tot 40 jaar. Het vervroegd pensioen kan nog op een lagere leeftijd op voorwaarde van een "lange loopbaan" (zie tabel). De maatregelen hebben geen terugwerkende kracht en zijn van toepassing op de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan.


  leeftijd loopbaan uitzonderingen met lange loopbaan
2012 60 jaar 35 jaar  
2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar en 40 jaar loopbaan
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar en 40 jaar loopbaan
2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar en 41 jaar loopbaan
2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar en 42 jaar loopbaan en
61 jaar en 41 jaar loopbaan


Daarnaast zijn nog de volgende overgangsmaatregelen voorzien:
 1. is de opzegtermijn ingegaan voor 1 januari 2012 en eindigt deze na 31 december 2012 is vervroegd pensioen mogelijk op 60 jaar mits een loopbaan van minstens 35 jaar 
 2. was er voor 28 november 2011 een overeenkomst met de werkgever voor vervroegde uittreding (buiten conventioneel brugpensioen) kan vervroegd pensioen na 31 december 2012 op 60 jaar mits een loopbaan van minstens 35 jaar
 3. werknemers die in 2012 60 jaar zijn (geboren ten laatste op 31/12/1952) én 35 jaar loopbaan hebben, kunnen ook de volgende jaren (in 2013, 2014, 2015, ...) met vervroegd pensioen indien ze dit wensen (behoud van het recht dat ze hadden in 2012 en niet uitgeoefend hebben = vastklikken van de rechten)
 4. voor werknemers die in 2012 tussen 57 en 61 jaar (geboren voor 1/1/1956) en minimum 32 jaar loopbaan wordt het vervroegd pensioen hoogstens met 2 jaar uitgesteld ten opzichte van "oude regeling" (hetgeen concreet wordt weergegeven in onderstaande tabel):
op 31/12/2012  
leeftijd en loopbaan leeftijd vervroegd pensioen
61 jaar en 34 jaar loopbaan 64 jaar
60 jaar en 34 jaar loopbaan
60 jaar en 33 jaar loopbaan
63 jaar
64 jaar
59 jaar en 36 jaar loopbaan
59 jaar en 35 jaar loopbaan
59 jaar en 34 jaar loopbaan
59 jaar en 33 jaar loopbaan
59 jaar en 32 jaar loopbaan
62 jaar
62 jaar
62 jaar
63 jaar
64 jaar
58 jaar en 35 jaar loopbaan
58 jaar en 34 jaar loopbaan
58 jaar en 33 jaar loopbaan
58 jaar en 32 jaar loopbaan
62 jaar
62 jaar
62 jaar
63 jaar
57 jaar en 34 jaar loopbaan
57 jaar en 33 jaar loopbaan
57 jaar en 32 jaar loopbaan
62 jaar
62 jaar
62 jaarVoor het berekenen van de loopbaan worden vanaf 2012 bepaalde gelijkgestelde periodes op een minder gunstige wijze in aanmerking genomen:
 • werkloosheid
  • tijdens de 3de periode (forfaitair vergoede periode) wordt nog slechts gelijkgesteld op basis van het bedrag van het minimumjaarrecht (= 21.754 euro);
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) *
  • in geval van brugpensioen vanaf 58 jaar (algemeen stelsel) en 57 of 55 jaar met 38 jaar loopbaan gelijkstelling op basis van minimumrecht voor de periodes na 31 december 2011 en tot de maanden voorafgaand aan de leeftijd van 59 jaar
 • niet-gemotiveerd tijdskrediet *
  • gelijkstelling beperkt tot 1 kalenderjaar voor voltijds en halftijds tijdskrediet
  • gelijkstelling beperkt tot 5 jaar voor 1/5 tijdskrediet
  • andere periodes op basis van het minimumrecht
 • landingsbanen (1/2 of 1/5 tijdskrediet vanaf 55 jaar) *
  • gelijkstelling periodes voor 60 jaar op basis van 4/5 of 1/2 loon verhoogd met respectievelijk 4.351 en 10.877 euro per jaar
  • vanaf 60 jaar 5 jaar gelijkstelling in geval van 4/5 en 2 jaar in geval van 1/2
  • andere periodes op basis van minimumrecht 
* nieuwe reglementering niet van toepassing op werknemers die al op 31/12/2011 in brugpensioen of in tijdskrediet waren of een aanvraag indienden voor 28/11/2011
 

De belastingvoet op de aanvullende pensioenen (groepsverzekering en pensioenfonds), momenteel belast aan 16,5% op 60 tot 64 jaar en 10% op 65 jaar, wordt als volgt herzien:
 • 20% op 60 jaar;
 • 18% op 61 jaar;
 • 16,5% tussen 62 en 64 jaar;
 • 10% op 65 jaar.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek