Europese vakantie

Door: Marc Verboom | Op: 01/07/2012

Nieuwe aanvullende regels inzake vakantie (opgelegd door Europa)

Ter herinnering: het wettelijk vakantiestelsel

Het wettelijk vakantiestelsel geeft recht op wettelijke vakantiedagen in het vakantiejaar op voorwaarde van arbeidsprestaties of gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar (kalenderjaar voor het vakantiejaar). Bedienden hebben in 2012 recht op het aantal vakantiedagen volgens het aantal gewerkte maanden (voltijds) in 2011:

aantal gewerkte maanden in vakantiedienstjaar aantal vakantiedagen in vakantiejaar
1 maand
2 maanden
3 maanden
4 maanden
5 maanden
6 maanden
7 maanden
8 maanden
9 maanden
10 maanden
11 maanden
12 maanden
2 dagen
4 dagen
5 dagen
7 dagen
9 dagen
10 dagen
12 dagen
14 dagen
15 dagen
17 dagen
19 dagen
20 dagen


Een bediende die op 1 juli 2011 voltijds is beginnen werken heeft in 2012 recht op 10 dagen wettelijke vakantie.
Een bediende die op 1 februari 2012 is beginnen werken heeft in 2012 geen recht op wettelijke vakantie. Hij/zij zal moeten wachten tot 2013.


Belgisch stelsel niet in regel met Europees recht

België werd door de Europese Commissie in gebreke gesteld omdat onze wetgeving op de jaarlijkse vakantie niet in regel was met artikel 7 van de Europese Richtlijn 2003/88/EG, waarin het recht op 4 weken betaalde vakantie per jaar is vastgelegd.
Uit voorgaande blijkt dat in ons Belgisch stelsel de werknemer die begint te werken of het werk hervat na een lange inactiviteitsperiode in principe geen recht heeft op betaalde vakantie. Hij heeft pas het jaar nadien recht op een aantal vakantiedagen in verhouding tot het aantal gepresteerde maanden het jaar ervoor. 

Sinds 1 april 2012 geeft het nieuwe systeem van "Europese vakantie", onder bepaalde voorwaarden, recht op betaalde vakantiedagen vanaf het eerste jaar tewerkstelling (programmawet van 29/3/2012 en KB van 28/6/2012).


Wie heeft recht op de "Europese vakantie"?

Elke werknemer die voor het eerst werkt of het werk herneemt na een lange periode van inactiviteit (en daardoor minder dan 20 wettelijke vakantiedagen heeft opgebouwd) heeft recht op de "Europese vakantiedagen" en dit na een activiteitsperiode van ten minste 3 maanden. Het gaat om:
  • de werknemer die een beroepsactivitiet als loontrekkende aanvat;
  • de werknemer die als loontrekkende begint te werken na een activiteit in het buitenland;
  • de werknemer die overgaat van het statuut van zelfstandige naar dat van loontrekkende;
  • de werknemer die overstapt van de openbare naar de privésector;
  • de werknemer die begint te werken na een periode van volledige werkloosheid;
  • de werknemer die begint te werken na een lange ziekteperiode;
  • de werknemer die zijn werk hervat na een periode van volledig tijdskrediet.

Om de periode van 3 maanden te berekenen worden zowel de effectief gewerkte dagen als de gelijkgestelde dagen meegeteld.

Het gaat om een recht in hoofde van de werknemer. De werkgever kan zich niet verzetten indien de werknemer zijn recht laat gelden. Het is echter geen verplichting. De werkgever is niet verplicht de "Europese vakantiedagen" toe te kennen aan de werknemer die het niet vraagt.


Hoeveel "Europse vakantiedagen"?

Het recht op 4 weken vakantie wordt berekend per kalenderjaar. De berekening van het aantal dagen waar de werknemer recht op heeft wordt gemaakt op het ogenblik dat de vakantie wordt opgenomen en volgens de gebruikelijke berekeningsregels (zie hoger tabel).

Een werknemer die begint te werken op 1 januari heeft recht op 4 weken "Europese vakantie" (= 20 dagen in het 5-dagenstelsel) in het eerste jaar van tewerkstelling.
Een werknemer die begint te werken op 1 juli heeft recht op 2 weken "Europese vakantie" (= 10 dagen in het 5-dagenstelsel) in het eerste jaar van tewerkstelling.

De vakantiedagen die eventueel verworven werden in het wettelijke stelsel worden afgetrokken van dit aantal. 

Een werknemer die begon te werken op 1 oktober 2011 en in augustus 2012 vakantie wil nemen heeft recht op 12 vakantiedagen voor de periode van 1 januari tot 31 juli 2012 (= 7 maanden). Hiervan moeten 5 vakantiedagen in het wettelijk stelsel voor de tewerkstelling tijdens de periode van 1 oktober tot 31 december 2011 (= 3 maanden) worden afgetrokken. De werknemer heeft in augustus recht op 5 dagen in het wettelijk stelsel en 7 dagen "Europese vakantie". Uiteraard bouwrt hij vanaf augustus ook nog verder "Europese vakantiedagen" op.

 
Hoeveel bedraagt het Europees vakantiegeld?

Tijdens de dagen "Europese vakantie" is het bedrag van het vakantiegeld gelijk aan het normale loon. De bedienden ontvangen dit vakantiegeld rechtstreeks van de werkgever. 

Opgelet! Het gaat echter om een voorschot op het dubbel vakantiegeld opgebouwd in het wettelijk stelsel. Het Europees vakantiegeld zal worden afgetrokken van het dubbel vakantiegeld in het volgend jaar. Kortom, wat je nu ontvangt, krijg je volgend jaar niet nog eens.


Wat met jeugdvakantie en seniorvakantie?

Deze stelsels blijven bestaan !!!

Een schoolverlater jonger dan 25 jaar die minstens 1 maand werkt als loontrekkende in het jaar waarin hij zijn studies beëindigt, kan het jaar erop jeugdvakantie nemen in aanvulling op zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke dag jeugdvakantie krijgt hij ten laste van de RVA een uitkering die overeenstemt met 65% van zijn loon begrensd tot 2.039 euro bruto, met een maximum van 50,98 euro bruto per vakantiedag.

Werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in het jaar ervoor en geen recht hebben op 4 weken wettelijke vakantie kunnen seniorvakantie nemen in aanvulling op hun onvolledig recht op vakantie. Voor de dagen seniorvakantie krijgen zij ten laste van de RVA een uitkering ten belope van 65% van hun loon begrensd tot 2.039 euro bruto, met een maximum van 50,98 euro bruto per vakantiedag.
  
Voor werknemers jonger dan 25 jaar of werknemers van 50 jaar of ouder die aan alle toekenningsvoorwaarden voor de jeugd- of seniorvakantie voldoen is het financieel altijd interessanter het recht op jeug- of seniorvakantie te benutten aangezien hier geen verrekening plaatsvindt. « nieuws overzicht | meer uit deze rubriek