ABVV verontwaardigd over nieuwe aanval op de index

Door: Marc Verboom | Op: 30/06/2012

Studie Nationale Bank van België voorgesteld

Het ABVV stelt vast dat de Nationale Bank van België (NBB) het initiatief nam om een studie uit te voeren over de macro-economische gevolgen van de automatische indexering en pistes voor een herziening voorstelt.

Het ABVV distantieert zich van deze studie en de aanbevelingen hierin. Het ABVV is verontwaardigd over deze nieuwe aanval op het huidige indexeringssysteem. Het regeeraakkoord voorziet immers het behoud van de automatische loonindexering. Het ABVV gaat er van uit dat het regeeraakkoord wordt uitgevoerd en dat de automatische loonindexering in de huidige vorm behouden blijft.

Het is wel degelijk de bedoeling van deze studie om argumenten te verzamelen om de huidige indexeringsmodaliteiten te herzien. De belangrijkste weerhouden piste blijkt de afstemming van de indexering op de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) te zijn, namelijk een inflatie van 2% of zelfs minder.

Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar.

Deze piste zou een radicale breuk met de huidige doelstelling van de automatische loonindexering zijn, namelijk het behoud van de koopkracht door de lonen te indexeren op basis van de reële stijging van de prijzen (weliswaar met een reeds gevoelige correctie omdat er geen rekening wordt gehouden met de prijsontwikkeling van alcohol, tabak en motorbrandstoffen via een "gezondheidsindex" en een vertragend effect vanwege de afgevlakte index over een periode van 4 maanden).

Deze aanval op de koopkracht tast het vertrouwen van de werknemers aan en zal de reeds fragiele groei van de Belgische economie fnuiken.

Een dergelijke hervorming is een aanslag op de solidariteit die ingebakken zit in de huidige loonindexering. Indien de indexatie beperkt wordt tot 2% of minder zullen alleen de werknemers in sterke sectoren en/of ondernemingen nog kunnen onderhandelen over het behoud van hun koopkracht. De anderen zullen inleveren.

Er zijn onrechtstreeks asociale gevolgen bij deze piste. In dit scenario zou de regering de indirecte belastingen (BTW) naar believen kunnen verhogen zonder dat dit een invloed heeft op de indexatie van de lonen. Dit opent de weg naar meer fiscale onrechtvaardigheid, aangezien onrechtstreekse belastingen de laagste inkomens zwaarder treffen dan de hoogste.

Een dergelijke verandering betekent ook een inbreuk in de lopende CAO's en zou de sociale vrede onmiddellijk opblazen.

De studie van de NBB kadert in de monetaristische en conservatieve visie van de ECB. Deze benadering van de economische situatie door de ECB laat niet toe de bankencrisis en de speculatieve "zeepbellen" op een doeltreffende manier aan te pakken.

Investeringen in infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en vorming van werknemers, naast de ondersteuning van de interne Europese vraag, zijn de enige uitwegen naar een duurzame groei en een overgang naar een innovatieve en groenere economie en een kwalitatieve tewerkstelling.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek