Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Marc Verboom | Op: 14/06/2012

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2012

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden met de eigen wagen verplaatsen, hebben recht op een vergoeding van de werkgever voor de gemaakte kosten.

De vergoeding is een forfaitair bedrag per werkelijk afgelegde kilometer en is fiscaal vrijgesteld. Ze is evenmin onderworpen aan sociale bijdragen. Voorwaarde voor deze vrijstellingen is dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de gelijkaardige vergoeding die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende de algemene regeling inzake reiskosten.

Vanaf 1 juli 2012 bedraagt de vergoeding 0,3456 euro per kilometer.

Het bedrag is geldig voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek