Europa gaat verder met sociale afbraak

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2012

Aanbevelingen van de Europese Commissie bekend gemaakt

Op 31 mei maakte de Europese Commissie haar aanbevelingen tegenover de Belgische meerjarenbegroting bekend. De Belgische regering moet de komende weken hierop een antwoord formuleren. Eind juni maakt de Europese Raad haar definitief verdict kenbaar.

Deze aanbevelingen worden door rechtse politieke partijen, de financiële machten en de werkgevers aangegrepen om België weer een eindje verder te sturen op de weg van een asociaal beleid. De afbraak van de sociale welvaartstaat is het ultieme doel van het Europsese beleid. Op deze manier dreigt Europa zijn legitimiteit bij de bevolking te verliezen.

De 7 aanbevelingen van de Europsese Commissie zijn niet van de poes. Ze versterken eerdere standpunten over de Belgische sociale en economische situatie. De belangrijkste zijn:

De Belgische regering dient de strakke begrotingsmarges de komende jaren aan te houden. Zij moet dit doen via besparingen.

De recente (brug)pensioenhervorming gaat duidelijk niet ver genoeg voor de Europese Commissie. Er wordt aanbevolen nieuwe, bijkomende maatregelen te nemen die de wettelijke pensioenleeftijd koppelen aan de toegenomen levensverwachting. Dus de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot ... jaar.

In verband met de loonvorming wordt ons indexsysteem opnieuw in het vizier genomen. Men pleit onomwonden voor de hervorming van het indexsysteem. Ook de wet op het concurrentievermogen van 1996 moet strikter worden toegepast door de er in voorziene correctiemechanismen toe te passen. Concreet betekent dit alles boven de (hervormde) indexverhoging afromen of de blokkering van de lonen voor de komende jaren ...

Bovendien beveelt de Europese Commissie een opting-out systeem aan voor de bedrijven om de sectorale arbeidsovereenkomsten (CAO) niet te hoeven toe te passen. Dit zou het sociaal overleg compleet uithollen. Bedrijven zullen niet langer gebonden zijn door sectorale CAO's. De Europese Commissie wil hiermee ons sociaal overlegmodel onderuit halen.

In haar aanbeveling betreffende de belastingen stelt de Europese Commissie dat de belastingen op arbeid moeten verschoven worden naar meer belastingen op milieu en energieverbruik. Let hier op het addertje onder het gras: meteen zal de vraag komen om de prijsstijgingen die hieruit voortvloeien uit de indexkorf te halen. Dit is ook een manier om ons indexsysteem te hervormen.

De komende weken zijn cruciaal. Het is uitkijken naar de repliek van de regering op deze aanbevelingen.

Wij zullen niet tolereren dat aan ons automatisch indexsysteem wordt geraakt.
Wij zullen niet tolereren dat aan de vrijheid van onderhandelingen wordt geraakt.
Wij zullen niet tolereren dat aan de collectieve bescherming op sectoraal vlak wordt geraakt.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek