Maaltijdcheques en RSZ : wel of niet onderworpen ?

Door: Luk Stuer | Op: 16/01/2003

Indien maaltijdcheques worden ingevoerd ter vervanging van een andere premie (loon), zijn ze onderworpen aan RSZ.

Het Hof van Cassatie oordeelde in een Arrest dd. 06/05/02 (JTT, 10/10/02,365) dat maaltijdcheques die ingevoerd werden ter vervanging van een (in dit concreet geval : ploegen)premie als loon moeten worden beschouwd en dus onderworpen zijn aan RSZ.

Zelfs als het oorspronkelijk voordeel niet onderworpen was aan RSZ, oordeelt het Hof van Cassatie dat de maaltijdcheques die ter vervanging werden toegekend toch onderworpen zijn aan RSZ.

Opletten dus voor iedereen die als werknemer of delegee op zijn of haar bedrijf geconfronteerd wordt met de vraag van de werkgever om een bestaand voordeel om te zetten in maaltijdcheques en het oorspronkelijk voordeel tegelijkertijd af te schaffen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek