Verlenging ouderschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2012

Vanaf 1 juni wordt ouderschapsverlof uitgebreid naar 4 maanden


De verlenging van het ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden is van toepassing op alle ouders met kinderen jonger dan 12 jaar (indien het kind voor ten minste 66% fysiek of mentaal mindervalide is verklaard geldt de leeftijdsgrens tot 21 jaar). De eraan gekoppelde uitkering voor deze 4de maand geldt echter enkel voor de ouders waarvan het kind werd geboren na 8 maart 2012.

Het ouderschapsverlof kan niet geweigerd worden. Het recht geldt voor elk kind dat voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde.

Er zijn verschillende manieren om dit ouderschapsverlof op te nemen:
  • je kan je arbeidsprestaties voltijds onderbreken gedurende een periode van 4 maanden; in dit geval kan het opgesplitst worden in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan;
  • je kan je arbeidsprestaties halftijds onderbreken gedurende een periode van 8 maanden, eventueel opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan;
  • je kan je arbeidsprestaties met 1/5 onderbreken gedurende een periode van 20 maanden, eventueel opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud ervan.

De werknemers die uit ouderschapsverlof terugkomen hebben het recht om een aanpassing van hun arbeidsregeling of uurrooster te vragen en dit voor de periode van 6 maanden die volgen op het ouderschapsverlof. Hiervoor moet de werknemer ten laatste 3 weken voor het einde van het ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag richten aan de werkgever. In deze aanvraag moet de werknemer de reden aangeven die verband houden met een betere combinatie tussen werk en gezinsleven. De werkgever geeft ten laatste 1 week voor het einde van het ouderschapsverlof gevolg aan de aanvraag en deelt schriftelijk mee op welke wijze bij de beoordeling van de aanvraag rekening werd gehouden met de eigen behoeften en die van de werknemer.



« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek