ABVV verheugd over 4 maanden ouderschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 06/04/2012

Europese Richtlijn uit 2010 eindelijk van toepassing

Op 18 juni 2009 slaagden de vakbonden erin met de Europese werkgevers een akkoord te onderhandelen over een minimum van 4 maanden ouderschapsverlof. De Europsese Unie zette in 2010 dit akkoord om in een Europese Richtlijn waarin het ouderschapsverlof werd opgetrokken van 3 naar 4 maanden. De verschillende lidstaten kregen 2 jaar tijd om deze richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving.

Op de ministerraad van 23 maart 2012 werd uiteindelijk, na zwaar verzet van de werkgevers, gevolg gegeven aan deze richtlijn en beslist om het ouderschapsverlof uit te breiden van 3 naar 4 maanden.

Ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 zullen hierdoor elk beschikken over een uitkering gedurende 4 maanden voltijds ouderschapsverlof. Het kan ook opgenomen worden gedurende 8 maanden in halftijds verlof of gedurende 20 maanden in een 4/5de regeling.

Voor de ouders van kinderen geboren voor 8 maart 2012 wordt wel het recht toegekend voor de 4de maand ouderschapsverlof, maar is geen uitkering voorzien.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek