Syndicale premie sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 12/02/2012

Syndicale premie 2012 sector logistiek binnenkort betaalbaar

De syndicale premie in de sector logistiek (PC 226) is dit jaar betaalbaar van 1 maart tot 30 juni 2012 en bedraagt 125 euro (verhoging met 15 euro t.o.v. vorig jaar).

De voorwaarden zijn:
  • tijdens de betalingsperiode tewerkgesteld zijn in een onderneming van de sector;
  • of op brugpensioen gaan in de loop van 2012;
  • lid zijn van BBTK;
  • het attest syndicale premie ingevuld en ondertekend overmaken aan BBTK.

Het attest syndicale premie wordt per gewone post aan de leden overgemaakt.

Vanaf 1 maart en zodra het origineel attest volledig ingevuld (2 delen) en ondertekend per post of afgifte is terug bezorgd aan het BBTK secretariaat zullen we over gaan tot betaling van de premie. De uitbetaling kan uitsluitend via overschrijving op een bankrekening.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek