Overleg als het kan, actie indien nodig ...

Door: Marc Verboom | Op: 22/12/2011

Stand van zaken


Op dit ogenblik wordt er een algemene staking gehouden in de openbare diensten. BBTK ondersteunt deze acties. Terzelfdertijd voeren BBTK en de Algemene Centrale actie bij de ministers van Werk (De Coninck) en Pensioenen (Van Quickenborne).

De in het regeerakkoord voorziene maatregelen betreffende de pensioenen, brugpensioen, tijdskrediet en werkloosheidsuitkeringen worden in een snel tempo in wetteksten en koninklijke besluiten gegoten. Het parlement zou zelfs vandaag (22/12) de wet met betrekking tot de pensioenhervorming stemmen en de koninklijke besluiten met betrekking tot de andere vermelde materies zijn klaar voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vandaag werd eveneens duidelijk dat de Raad van State, het hoogste rechtscollege, ernstige bezwaren heeft tegen de ter stemming voorgelegde wetteksten.

Wij kunnen en zullen dit niet aanvaarden. Indien de regering toch doorduwt zullen wij na vandaag blijven actie voeren. Gedurende de ganse maand januari met als orgelpunt een algemene staking in alle sectoren op 30 januari. Ook dit is geen eindpunt indien volhard wordt in boosheid.

Vakbonden vragen legitiem om niet alleen gehoord te worden maar om serieus overleg te kunnen plegen over de verschillende maatregelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle werknemers en uitkeringstrekkers in dit land treffen.

Wij blijven van mening dat de regering niet de juiste beslissingen heeft genomen. Zij die de crisis hebben veroorzaakt worden niet of nauwelijks geraakt. Het zijn daarentegen de werknemers en uitkeringstrekkers die moeten opdraaien voor de "shit" van een ander.

Onze nieuwjaarswensen zijn daarom duidelijk: wij wensen jong en oud een kwalitatieve job met een degelijk loon, een goede federale sociale zekerheid en rechtvaardige belastingen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dit alles vinden we niet terug in het regeerakkoord.

Wij zijn en blijven voorstander van overleg, maar voeren actie als werkgevers en regering hiervoor niet openstaan.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek