Eisen van de vakbonden t.a.v. regering en werkgevers

Door: Marc Verboom | Op: 14/12/2011

ABVV, ACV en ACLVB vragen overleg met de federale regering en dienen stakingsaanzegging in

De vakonden eisen met de federale regering en de werkgevers overleg om te komen tot een rechtvaardiger sanering en een geloofwaardig beleid voor meer en betere banen.
Om daar toe te komen wordt een stakingsaanzegging ingediend, met het oog op een algemene staking en/of sectorale stakingen, uiterlijk op maandag 30 januari 2012.

Het federale parlement heeft op zaterdag 10 december het vertrouwen gegeven aan de nieuwe regering Di Rupo. Daarmee is echter niet de vertrouwensbreuk met de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen hersteld. Integendeel !!! De regeringspartijen en de werkgevers bleven doof voor de verontwaardiging bij vele werknemers, zoals die op de manifestatie van vrijdag 2 december te Brussel tot uiting kwam. En deze verontwaardiging groeit dag na dag naarmate doordringt welke ingrijpende gevolgen de sanering op vele werknemers en werklozen heeft.

De vakbonden hebben nooit de noodzaak van gezonde financiën betwist. Maar niet op deze wijze !!! We blijven stellen dat deze sanering onevenwichtig, onrechtvaardig en onbillijk is. Temeer daar ze geen geloofwaardige perspectieven biedt op meer en betere jobs.

Deze sanering is onrechtvaardig omdat de grote vermogens en de grootbeleggers de dans ontspringen. Omdat doorheen de regeringsonderhandelingen alsmaar minder werd gevraagd aan wie tot nu toe weigerde zijn deel bij te dragen en op alle mogelijke manieren wist te ontsnappen aan belastingen en sociale bijdragen. Op deze manier komt het gewicht alsmaar meer bij de werknemers en bij de sociale uitkeringstrekkers te liggen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek