Eindejaarspremie en syndicale premie uitzendkrachten 2011

Door: Marc Verboom | Op: 25/11/2011

In bepaalde gevallen heeft de uitzendkracht recht op een eindejaarspremie. De aangesloten vakbondsleden ontvangen bovendien ook een syndicale premie


Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

De referteperiode voor de eindejaarspremie 2011 vangt aan op 1 juli 2010 en eindigt op 30 juni 2011.

Om in december 2011 recht te hebben op een eindejaarspremie als uitzendkracht moet men minstens 65 arbeidsdagen gewerkt hebben tussen 1 juli 2010 en 30 juni 2011 voor één of meer uitzendkantoren.
In afwijking op deze 65-dagenregel hebben uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker/onderneming waar zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld eveneens recht op een eindejaarspremie indien men tijdens de referteperiode ten minste 60 dagen gewerkt heeft als uitzendkracht.


Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie bedraagt 8,22% van het bruto loon verdiend als uitzendkracht tijdens de hoger vermelde referteperiode. De bruto-netto berekening van de eindejaarspremie staat op de achterkant van het attest vermeld. Er wordt 13,07% aan RSZ bijdrage en 23,22% bedrijfsvoorheffing ingehouden.


Wat te doen?

In december ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest ter betaling van de eindejaarspremie. Het luik A van dit attest kan je zelf bewaren. Het luik B bezorg je volledig ingevuld en ondertekend aan BBTK Mechelen. We zullen zo spoedig mogelijk het netto bedrag van de eindejaarspremie storten.


... en ook een syndicale premie?

Als je lid bent van BBTK en je luik B aan BBTK bezorgt, zullen we ook je syndicale premie ter waarde van 90 euro betalen. Opgelet! Als je luik B rechtstreeks aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten overmaakt kunnen we je geen syndicale premie betalen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek