Neen aan de blinde bezuinigingen !

Door: Marc Verboom | Op: 16/11/2011

Nationale betoging op vrijdag 2 december


De financiële markten slaan volledig op hol. Ze hebben ons in de miserie gestort. Ze steken ons in de schulden. Na vette dividenden en schandalige bonussen, blijven ze maar doorgaan en vragen ons de rekening te betalen.


Voor hen garantieplannen, voor ons bezuinigingsmaatregelen ? Geen sprake van !

De nieuwe regering moet 11,3 miljard euro vinden, alleen al voor de begroting van 2012.
Volgens de werkgevers en de rechterzijde moeten wij:
 • de index afschaffen;
 • de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen afbouwen;
 • het brugpensioen afschaffen en de pensioenleeftijd optrekken;
 • de wacht- en werkloosheidsuitkeringen verminderen en/of in de tijd beperken;
 • het tijdskrediet en de landingsbanen uithollen;
 • de jacht organiseren op alle oudere werklozen en bruggepensioneerden;
 • duizenden ambtenaren ontslaan en de openbare diensten privatiseren.

Saneren zonder te verarmen !

Tot nu toe kon ons land de schok van de crisis beter opvangen dan de buurlanden. Dank zij de index en onze sociale zekerheid, in het bijzonder de werkloosheidsuitkeringen. Dank zij het behoud van onze koopkracht en het op peil houden van de consumptie. Zonder die schokdempers zou de motor zijn vastgelopen. Door bezuinigingsmaatregelen zinken we alleen maar verder weg.
 • de lonen en de koopkracht zijn de motor van de economie;
 • de index volgt enkel de prijzen; niet de index maar de prijsstijgingen moeten worden afgeremd (zeker de energieprijzen);
 • kwaliteitsvolle en voor allen toegankelijke gezondheidszorg moet behouden blijven.

Werk, kwaliteitsvol werk, werk voor iedereen !

De werklozen verarmen, van bruggepensioneerden oudere werklozen maken, van ambtenaren werkzoekenden maken en nadien een jacht op de werklozen organiseren zijn geen oplossingen.
Om uit de crisis te geraken moeten er meer banen komen, moeten degelijke lonen worden betaald, en moet er werk zijn voor iedereen.
 • oudere werklozen aan het werk houden in plaats van ze aan de deur te zetten. Verlicht hun werk zodat ze mee kunnen.
 • werknemers opleiden in plaats van ze te ontslaan. Stel hen in staat hun loopbaan te organiseren via tijdskrediet.
 • ophouden met de precarisering van jongerenjobs. Biedt hen degelijke jobs aan.

De openbare diensten en de social profit versterken. Zij werken immers ook herverdelend. Dat zijn de oplossingen. Handen af van het tijdskrediet, de landingsbanen, het brugpensioen en de pensioenen. En handen af van de wacht- en werkloosheidsuitkeringen.


Het geld halen waar het zit !

De overheidsfinanciën saneren is een noodzaak. Maan men moet het geld halen waar het zit, bij wie het meest verdient, bij wie het meest bezit. Daarom willen wij:
 • een echte strijd tegen de fiscale fraude en tegen de loon- en bijdragefraude;
 • inkomens uit vermogen en vermogensaangroei even zwaar belasten als inkomsten uit arbeid;
 • heffing op de financiële transacties en speculaties die de economie verstoren;
 • woekerwinsten belasten en nodeloze cadeaus aan de bedrijven afschaffen (zoals de notionele intrestaftrek);
 • een rem op de ontwijking van belastingen en bijdragen via venootschappen en schijnzelfstandigheid.

DAT ZIJN DE OPLOSSINGEN. DAAR ZIT 11,3 MILJARD EURO.

ABVV, ACV en ACLVB ROEPEN IEDEREEN OP TOT DEELNAME AAN DE NATIONALE BETOGING OP VRIJDAG 2 DECEMBER TE BRUSSEL« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek