Lagere lonen stijgen vanaf 1 januari 2003

Door: Marc Verboom | Op: 03/01/2003

Vanaf 1 januari 2003 zullen meer dan 600.000 werknemers netto meer overhouden van hun brutoloon

Wie zal meer verdienen?

Alle werknemers (arbeiders en bedienden) met een bruto maandloon tot 1.475 zullen van deze maatregel genieten. Hun nettoloon neemt toe zonder dat het brutoloon stijgt.


De reden?

Vanaf 1 januari 2003 wordt de inhouding voor de RSZ op het brutoloon verminderd voor alle werknemers die minder dan 1.475 bruto per maand verdienen. Hierdoor zullen deze werknemers per maand van 7 tot 20 netto meer overhouden en dit afhankelijk van de belastingsschijf en van de gezinssituatie. Als je deeltijds werkt zal je in functie van het aantal gepresteerde arbeidsuren ongeveer een pro rata van het netto voordeel ontvangen.
We kunnen hier onmogelijk voor alle situaties (rekening houdend met onder andere de gezinssituatie) de correcte berekening weergeven. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het BBTK secretariaat (zie Contact).


Aan wie hebben we dit nieuwjaarscadeau te danken?

BBTK pleit al jaren voor de verhoging van de laagste lonen. De regering heeft nu, onder druk van de vakbonden, een eerste stap in de goede richting gezet.
Laten we hopen dat 2003 nog meer goeds brengt ...

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek