Geen blinde bezuinigingen

Door: Marc Verboom | Op: 26/10/2011

Gemeenschappelijke platformtekst ABVV en ACV om uit het slop te geraken

Blinde herstructureringen, delocaliseren en massale ontslagen (zoals ondermeer bij Arcelor, Euroclear en Kraft Foods) komen bovenop de gevolgen van de financiële crisis, die schade blijft aanrichten.

Voor het ABVV en het ACV moet het Belgisch overheidstekort geleidelijk weggewerkt worden in het licht van de groeivooruitzichten, zodat de factuur niet naar de toekomstige generaties doorgeschoven wordt.

Bovendien weigeren wij dat de ontsporingen van het neoliberalisme nogmaals betaald worden door de werknemers en de sociaal gerechtigden want zij zijn het slachtoffer van een crisis die veroorzaakt werd door onverantwoord winstbejag. Wij zeggen dan ook neen tegen BLINDE BEZUINIGINGEN voor de werknemers en de sociaal gerechtigden. Omdat blind bezuinigen een deel van het probleem is, maar niet de oplossing ervan.

Bovendien vinden de vakbonden dat de oplossing voor het wegwerken van het overheidstekort gezocht moet worden in nieuwe inkomsten, eerder dan in het verlagen van de overheidsuitgaven.

ABVV en ACV eisen dan ook, in de eerste plaats in België, maar ook in Europa:
 

 1. Kwaliteitsvolle jobs als resultaat van duurzame groei en een echte economische relance. Dit vereist een gecoördineerd beleid op Europees vlak.
 2. Het behoud van de automatische indexering van alle lonen en sociale uitkeringen in België. Niet de index is het probleem, maar wel de hoge prijzen (energie, voeding, ...).
 3. Lonen en sociale uitkeringen als economische schokdempers die de koopkracht van de werknemers - de motor van onze economie - op peil houden.
 4. Het behoud van de brugpensioenregelingen (die de gemeenschap minder kosten dan de werkloosheidsuitkeringen) en responsabilisering van de werkgevers die oudere werknemers blijven ontslaan.
 5. Het behoud van het tijdskrediet als instrument om een evenwicht te zoeken tussen werk en privéleven en als middel om extra jobs te creëren.
 6. Het behoud van de huidige werkloosheidsuitkeringen, met inbegrip van de bestaande degressiviteit, als middel om het inkomensverlies bij ontslag te verzachten.
 7. De verplichting voor de werkgevers om alle werknemers die beschikbaar zijn (jongeren, oudere werknemers, niet-Europeanen, laag- en kortgeschoolde werknemers) een kans te geven op een job.
 8. Sterkere openbare diensten als onontbeerlijk instrument van herverdeling van de rijkdom. Dit betekent het behoud en zelfs de verbetering van het huidige aanbod. Dit valt niet te rijmen met stappen naar verdere privatisering.
 9. Een doeltreffende en transparante regulering van de financiële sector en de opheffing van het bankgeheim.
 10. Een rechtvaardige fiscaliteit waarbij elke beroepsgroep op een correcte wijze en volgens draagkracht bijdraagt. Ook de financiële inkomens moeten correct belast worden. Vandaag betalen ondernemingen uiteindelijk slechts 11,8% belastingen. Dit is het resultaat van allerhande aftrekposten en vooral de notionele intrestaftrek die goed is voor meer dan 5 miljard euro per jaar. Er moet gestopt worden met fiscale cadeaus uit te delen aan ondernemingen die geen werkgelegenheid of nieuwe investeringen creëren. Dus moet de huidige notionele intrestaftrek weg.
 11. We willen een taks op financiële transacties, zoals voorgesteld door Europa, en een daadwerkelijke strijd tegen de fiscale fraude.
 12. De uitgifte van euro-obligaties om de aanvallen van de speculanten af te weren en de lidstaten toe te laten een economie in dienst van de werknemers aan te zwengelen door de terugbetaling van hun leningen tegen correcte intrestvoeten.
 13. Meer globaal, een staatshervorming en een regeerprogramma waarbij de solidariteit tussen mensen in stand gehouden wordt en geen concurrentie tussen de werknemers wordt ingevoerd.

Een beleid dat de ongelijkheid tussen burgers en inkomens organiseert, leidt onvermijdelijk tot onrechtvaardigheid.
Wij willen geen samenleving waar enkel de sterksten kansen krijgen en waar de zwaksten een zeer groot risico op armoede lopen. België scoorde op die terreinen tot nu toe redelijk. Wij willen niet dat dit door een anti-sociaal beleid op het spel wordt gezet.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek