Sociale verkiezingen 2012

Door: Marc Verboom | Op: 30/09/2011

Laat je stem horen - word BBTK kandidaat

Bij de sociale verkiezingen worden om de 4 jaar vertegenwoordigers van de werknemers gekozen in de overlegorganen van de onderneming of instelling. De volgende sociale verkiezingen hebben plaats van 7 tot 20 mei 2012. Maar de procedure begint al in december 2011.

Elke onderneming met ten minste 50 werknemers moet sociale verkiezingen organiseren. Er wordt gekozen voor de Ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

De sociale verkiezingen zijn een uitgelezen gelegenheid om je stem te laten horen op je werk.


De Ondernemingsraad (OR)

Er moet een OR worden opgericht in elke onderneming of instelling met minstens 100 werknemers. De OR:
 • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming;
 • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de tewerkstelling in de onderneming;
 • stelt het arbeidsreglement op of wijzigt dit;
 • bespreekt de arbeidsorganisatie en (mogelijke) flexibiliteit binnen de onderneming;
 • wordt geraadpleegd bij het invoeren van nieuwe technologieën;
 • controleert de naleving van de sociale wetgeving;
 • ...


Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Er moet een CPBW worden opgericht in elke onderneming of instelling met minstens 50 werknemers. Het CPBW:
 • zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
 • staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;
 • controleert de arbeidsgeneeskundige dienst;
 • zorgt voor voldoende en kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen;
 • onderzoekt de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn;
 • ...

Voorwaarden

Om verkozen te kunnen worden als vertegenwoordiger van het personeel in de OR of het CPBW moet je je kandidaat stellen via de vakbond en voldoen aan volgende voorwaarden:
 • lid zijn of worden van de vakbond (BBTK);
 • een arbeidsovereenkomst hebben met je werkgever;
 • ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming of instelling op de dag van de verkiezingen;
 • minstens 16 jaar zijn op het moment van de verkiezingen;
 • geen deel uitmaken van het directiepersoneel;
 • geen preventieadviseur zijn.

Waarom BBTK?


BBTK maakt deel uit van het ABVV en vertegenwoordigt de bedienden en de kaderleden in de sectoren en bedrijven. BBTK is een organisatie die streeft naar het uitbouwen van een rechtvaardiger en meer solidaire samenleving. Onze prioriteiten zijn het waarborgen van een serene toekomst voor jongeren en ouderen, het behoud van de tewerkstelling, de bescherming van de sociale verworvenheden, zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. BBTK vormt een dynamisch team dat naar je luistert en je bijstaat, zowel in goede tijden als in crisismomenten.

Ondersteuning

Als verkozen afgevaardigde sta je er niet alleen voor! Je verkeert in het gezelschap van een volledig team: het BBTK secretariaat, ervaren verkozenen in je bedrijf of in andere bedrijven, die je ondersteunen, bijstaan en helpen. Afgevaardigde zijn kan je ook leren. BBTK organiseert regelmatig opleidingen waardoor je over de juiste basis beschikt om je stem te laten horen. Juridische kennis,  kennis van het sociaal recht, hoe te functioneren in OR en CPBW verwerf je al doende ...

Ik laat mijn stem horen!

Je wenst in mei 2012 kandidaat te zijn voor BBTK?
Je denkt erover na om kandidaat te zijn voor BBTK? Je wil je informeren vooraleer de stap te zetten? Je hebt hierrond een aantal vragen?

Je woont in de regio Mechelen of in een onderneming of instelling in de regio Mechelen?

Neem dan contact op met het secretariaat van BBTK Mechelen: 015/42 11 60 of bbtkmechelen@bbtk-abvv.be
of met één van de BBTK secretarissen:
Lingier Frank - flingier@bbtk-abvv.be - industrie (kleding en textiel, metaal, non-ferro, papier en karton, scheikunde, voeding)

Luk Stuer - lstuer@bbtk-abvv.be - handel, horeca en social profit

Marc Verboom - mverboom@bbtk-abvv.be - dienstensectoren (IT, telecom, call centers, consultancy, drukkerijen en uitgeverijen, audio-visuele sector, groothandel, automobielinspectie, bewakingsdiensten, beheer van gebouwen, sociale organisaties, vrije beroepen, sociale huisvestingsmaatschappijen, ...), financiële sector en logistiek 


Samen sterk!!!
Ik laat mijn stem horen, ik word BBTK kandidaat


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek