Tijd brengt wijsheid - sectorakkoord in PC 218

Door: Marc Verboom | Op: 11/09/2011

Protocolakkoord van 24 juni bevestigd in paritair comité

Voor de zomermaanden werd het sectorakkoord reeds ondertekend door de werkgevers, BBTK en ACLVB. CNE (franstalige tegenhanger van LBC) doet dat nu ook. Zo wordt het sectorakkoord van 24 juni bekrachtigd in het paritair comité. Meer dan 400.000 bedienden en kaderleden hebben nu zekerheid voor het behoud en uitbreiding van hun rechten en voordelen. BBTK heeft altijd het belang van een akkoord voor het PC 218 onderlijnd. Immers, meer dan 200.000 bedienden zijn tewerkgesteld in kleine bedrijven zonder syndicale vertegenwoordiging en zouden zonder sectorakkoord heel wat rechten en voordelen zien wegvallen.

We herhalen nog eens de grote lijnen van het sectorakkoord.

Alle lonen moeten met 0,3% stijgen vanaf 1 janauri 2013. Deze stijging komt bovenop de indexeringen per 1 januari 2011 (2,49%) en 1 januari 2012 (+/- 3% op basis van huidige prognoses) en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. De invulling van de 0,3% kan in bedrijven met syndicale afvaardiging onderhandeld worden.
 
Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1 juli 2012 gratis doen. Immers de terugbetaling van de vervoerskosten wordt opgetrokken van 75 naar 80% en via het derde betalerssysteem legt de overheid de resterende 20% bij. Dus 100% terugbetaling van het woon-werkverkeer.

De ecocheques van 250 euro per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een gelijkwaardig voordeel.

De berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden verbeterd.

Het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden, die los van de bedrijfsvorming, zichzelf inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van 100 euro (375 euro voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Er komen bijkomende opleidingsinitiatieven voor "oudere bedienden".

Het brugpensioen op 58 jaar blijft bestaan en wordt verlengd tot eind 2013. Het brugpensioen 56 jaar en 20 jaar nachtarbeid blijft eveneens bestaan.

De sectorale premie tijdskrediet blijft eveneens bestaan voor de bedienden die vanaf 55 jaar in het regime van 1/5 tijdskrediet stappen. De premie bedraagt op dit ogenblik 65 euro. Deze uitbetaling was (wegens geen akkoord) opgeschort sinds 1 juli 2011. De premies zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011 worden uitbetaald.

De financiering van het sociaal fonds voor de betaling van de premies tijdskrediet vanaf 55 jaar en van de vormingsinitiatieven via CEVORA zijn gegarandeerd tot eind 2013.


De door BBTK aangegeven weg wordt nu onderschreven door anderen. De wijsheid haalt het op het avontuur.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek