Betaalde feestdagen in 2012

Door: Marc Verboom | Op: 04/09/2011

Voor 15 december 2011 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2012 op de volgende data:
  • zondag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 9 april: Paasmaandag
  • dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 17 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 28 mei: Pinkstermaandag
  • zaterdag 21 juli: nationale feestdag
  • woensdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • donderdag 1 november: Allerheiligen
  • zondag 11 november: Wapenstilstand
  • dinsdag 25 december: Kerstmis.

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2012 is dit het geval voor zondag 1 januari (te vervangen door maandag 2 januari), zaterdag 21 juli (te vervangen door maandag 23 juli) en zondag 11 november (te vervangen door maandag 12 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt (met unanimiteit) in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2011 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek