Feestdagen en verlofdagen 2012 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 04/09/2011

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2012 op volgende data:
  • zondag 1 janauri: Nieuwjaar (te vervangen zie verder)
  • maandag 9 april: Paasmaandag
  • dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 17 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 28 mei: Pinkstermaandag
  • zaterdag 21 juli: nationale feestdag (te vervangen zie verder)
  • woensdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • donderdag 1 november: Allerheiligen
  • zondag 11 november: Wpenstilstand (te vervangen zie verder)
  • dinsdag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2012 is dit van toepassing op de wettelijke feestdagen van zondag 1 januari, zaterdag 21 juli en zondag 11 november.

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2011.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (woensdag 11 juli), in Brussel (woensdag 11 juli of donderdag 27 september), in Wallonië (donderdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (donderdag 15 november).

Wanneer een regionale verlofdag samenvalt met een zaterdag of zondag wordt een vervangingsdag toegekend. De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (maandag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 6 april), Allerzielen (vrijdag 2 november) en tweede Kerstdag (woensdag 26 december).

De conventionele halve verlofdag op maandag 2 januari wordt aan iedere bediende individueel toegekend indien de wettelijke feestdag van zondag 1 januari op maandag 2 januari wordt toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek