Eindejaarspremie uitzendkrachten (PC 322)

Door: Marc Verboom | Op: 03/01/2003

Ook uitzendkrachten hebben (onder bepaalde voorwaarden) recht op een eindejaarspremie. Vakbondsleden ontvangen bovendien samen met deze eindejaarspremie hun syndicale premie.

Wie heeft recht ?
Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2002 moet je in de periode van 1 april 2001 tot 31 maart 2002 ten minste 65 arbeidsdagen als uitzendkracht bewijzen (ziektedagen gedekt door het gewaarborgd loon die vallen binnen het uitzendcontract tellen mee als arbeidsdagen). De 65 arbeidsdagen als interimkracht kunnen gepresteerd zijn bij verschillende uitzendkantoren en bij verschillende gebruikers.

Hoeveel ?
De eindejaarspremie bedraagt 7,91% van het loon als uitzendkracht verdient tussen 1 april 2001 en 31 maart 2002. Het brutobedrag van de premie wordt verminderd met de RSZ bijdrage (13,07%) en een forfaitiare bedrijfsvoorheffing (23,23%).

Wat te doen ?
In december ontvang je van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest ter betaling van de eindejaarspremie. Het vak A kan je zelf bewaren. Het vak B bezorg je ingevuld aan BBTK Mechelen (zie Contact). Op deze manier kunnen we ook je syndicale premie ter waarde van 82 uitbetalen. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten zal zo spoedig mogelijk het nettobedrag van de eindejaarspremie storten.

Voor meer informatie of met vragen kan je terecht op het BBTK secretariaat (zie Contact).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek