Akkoord audiovisuele sector (PC 227)

Door: Marc Verboom | Op: 11/07/2011

Sectorakkoord audiovisuele sector (PC 227)

Het akkoord 2011 - 2012 in de audiovisuele sector (PC 227) omvat volgende elementen:
 • toekenning van ecocheques ter waarde van 100 euro per werknemer vanaf 2012 (de referteperiode loopt van 1/7/2011 tot 30/6/2012 en de betaling gebeurt uiterlijk op 31/7/2012); het bedrag wordt niet geproratiseerd voor deeltijdse werknemers, wel in functie van de tewerkstelling tijdens de referteperiode; het voordeel kan in de ondernemingen worden omgezet in een ander gelijkwaardig voordeel voor 30 november 2011 mits schriftelijk akkoord met de syndicale delegatie; voor ondernemingen die reeds minstens een gelijkwaardig voordeel toekenden in 2011 is deze bepaling niet van toepassing;
 • de premie voor prestaties op zon- en feestdagen wordt vanaf 1 januari 2012 op 12,5% gebracht (momenteel 10%) en vanaf 1 januari 2014 op 15%;
 • de CAO tijdskrediet wordt verlengd tot 30 juni 2013, hetgeen betekent dat:
  • de maximale duur bij volledige onderbreking of halftijds tijdskrediet op 5 jaar wordt gebracht op voorwaarde dat de eerste 2 jaar ononderbroken werd opgenomen;
  • halftijds tijdskrediet en 1/5 tijdskrediet boven 50 jaar worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de 5% drempel;
  • de ontslagvergoeding tijdens een periode van tijdskrediet wordt berekend op het (fictief) voltijds loon;
 • de CAO brugpensioen wordt eveneens verlengd tot 30 juni 2013, hetgeen betekent:
  • voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (en mits aan de conventionele voorwaarden inzake loopbaan wordt voldaan);
  • halftijds brugpensioen vanaf 56 jaar (en mits aan de conventionele voorwaarden inzake loopbaan wordt voldaan);
  • bij overgang van tijdskrediet naar voltijds brugpensioen wordt de aanvullende vergoeding brugpensioen berekend op basis van het (fictief) voltijds loon;
 • indien een interimcontract wordt gevolgd door een contract voor onbepaalde duur in dezelfde functie wordt de duur van het interimcontract in mindering gebracht op de eventuele proefperiode van het contract voor onbepaalde duur.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek