Sectorakkoord toeristische attracties (PC 333)

Door: Marc Verboom | Op: 11/07/2011

Eind juni werd het sectorakkoord ondertekend

Het akkoord 2011 - 2012 voor de sector van de toeristische attracties (PC 333) omvat volgende elementen:
  • in de bedrijven met meer dan 50 werknemers wordt de koopkrachtverhoging van 200 of 250 euro behouden; dit kan onder de vorm van ecocheques, maaltijdcheques, een werkgeversbijdrage aan een groepsverzekering of hospitalisatieverzekering of een tussenkomst in het woon-werkverkeer; het bedrag is pro rata volgens de tewerkstelling
  • gemiddeld 1,1 dag opleiding per jaar voor de werknemers met meer dan 1 jaar anciënniteit.

Op hetzelfde ogenblik werd tevens een sectoraal akkoord afgesloten met betrekking tot de functieclassificatie en de minimumloonschalen.
23 referentiefuncties werden ingedeeld in 5 klassen.
De werkgever neemt het intiatief om elke functie in de onderneming in 1 van de 5 klassen toe te wijzen op basis van de toetsing van de reëel uitgeoefende functie ten aanzien van één van de voorbeeldfuncties.
Bij onenigheid kan de werknemer zich wenden tot de classificatiecommissie (schriftelijk bezwaar kenbaar maken aan de werkgever, indien geen reactie of akkoord binnen 30 kalenderdagen, kan binnen 60 dagen na het indienen van het oorspronkelijk bezwaar via de vakbond bezwaar ingediend worden bij de classificatiecommissie).
De functie en de klasse moeten voortaan op de loonfiche vermeld worden.

De minimumlonen voor de klassen 1, 2, 3 en 4 zijn vastgelegd in een ervaringsbarema. Het loon stijgt ieder jaar in functie van de functiejaren, zijnde het aantal jaren ervaring in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever. Een bijzondere regeling is getroffen voor het seizoenspersoneel.

Het loon voor de functies uit klasse 5 is in onderling akkoord met de werkgever vast te leggen, mits het minimaal respecteren van de minimumloonschaal van klasse 4.

De minimumloonschalen zijn vastgelegd op 1 juli 2011 op basis van 38 uur per week en worden jaarlijks in januari geïndexeerd.
De minimumloonschalen van klasse 2, 3 en 4 worden na indexatie op 1 januari 2012 verhoogd met 20 euro per maand.
De minimumloonschaal van klasse 1 wordt op 1 oktober 2012 verhoogd met 20 euro per maand.
De minimumloonschalen van klasse 2, 3 en 4 worden op 1 januari 2013 verhoogd met 20 euro.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek