Sectorakkoord beheer van gebouwen (PC 323)

Door: Marc Verboom | Op: 11/07/2011

Een sectorakkoord voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden

Het akkoord 2011 - 2012 voor de sector beheer van gebouwen (PC 323) omvat volgende elementen:
  • een verhoging op met 0,3% van alle barema's van categorie 1 (zowel arbeiders, bedienden en dienstboden) op 1 januari 2012
  • de forfaitaire werkgeversbijdrage aan het aanvullend pensioenplan (20 euro per maand) wordt vanaf 1 januari 2012 vervangen door een werkgeversbijdrage van 2% op het loon voor alle beroepscategorieën
  • de afschaffing van de carensdag vanaf 1 januari 2012 vanaf 5 jaar anciënniteit
  • de verlenging van het brugpensioen op 56 jaar en 40 jaar loopbaan (de aanvullende vergoeding brugpensioen te betalen door de werkgever is ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector op voorwaarde dat de ontslagen werknemer ten minste 5 jaar een ononderbroken anciënniteit van 5 jaar in de sector heeft)
  • de verlenging van het brugpensioen op 56 jaar en minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsstelsel met nachtprestaties en 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector (de aanvullende vergoeding brugpensioen te betalen door de werkgever is ten laste van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector)
  • het bedrag van de syndicale premie wordt verhoogd tot 106 euro in 2012 (26,5 euro per kwartaal) en tot 116 euro in 2013 (29 euro per kwartaal)
  • de inspanningen rond beroepsopleiding en outplacement worden verder gezet
  • de inspanningen voor de opleding van de werknemers worden verhoogd
  • de functieclassificatie zal in een technische werkgroep worden herzien.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek