Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Luk Stuer | Op: 06/07/2011

Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2011.

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden met de eigen wagen verplaatsen, hebben recht op een vergoeding van de gemaakte kosten door de werkgever.

De vergoeding is een forfaitair bedrag per werkelijk afgelegde kilometer en is fiscaal vrijgesteld.  Ze is evenmin onderworpen aan sociale bijdragen. 
Voorwaarde voor deze vrijstellingen is dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de gelijkaardige vergoeding die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Vanaf 1 juli 2011 bedraagt de vergoeding 0,3352 EUR per kilometer.

De Ministeriële omzendbrief nr. 609 van 20 juni 2011, die deze verhoging wettelijk regelt, werd op 22 juni 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het bedrag is geldig voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek