Toch geen akkoord in het ANPCB (PC 218)?

Door: Marc Verboom | Op: 22/06/2011

De bal ligt in het kamp van LBC en CNE

LBC, en haar franstalige tegenhanger CNE, heeft laten weten het voorstel van akkoord voor de sector ANPCB (PC 218) niet te zullen ondertekenen.

Om een sectorakkoord te hebben moet het door alle representatieve vakbonden binnen de sector ondertekend worden. Indien dit niet het geval is kan een sectorakkoord buiten het paritair comité afgesloten worden met de vakbonden die het akkoord ondertekenen. Een dergelijk akkoord is echter uitsluitend bindend voor de bedieden die tewerkgesteld zijn bij de werkgevers van de sector die bij de werkgeversorganisatie VBO en haar aangesloten federaties tewerkgesteld zijn. Een deel van de 400.000 bedienden van de sector zou dus uit de boot vallen.

Nog meer dan in andere sectoren is een sectorakkoord in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB) nodig. Het ANPCB stelt als sector 400.000 bedienden en kaderleden tewerk in 55.000 bedrijven. Meer dan 200.000 bedienden hiervan werken in bedrijven met minder dan 50 werknemers, dus zonder enige syndicale vertegenwoordiging. Zelfs in heelwat bedrijven boven de drempel van 50 is er geen syndicale vertegenwoordiging. Een grote meerderheid van de 400.000 bedienden (naar schatting 75%) moet het dus hebben van een sectorakkoord voor een aantal elementaire sociale rechten en bescherming en het vastleggen van de basisregels voor de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden. Het andere deel, een minderheid van de bedienden en kaderleden, kan misschien rekenen op bedrijfsonderhandelingen. Maar niet alles kan op bedrijfsvlak geregeld worden. Vormingen worden gefinancierd vanuit de sector, aanvullende premies voor het tijdskrediet vanaf 55 jaar eveneens.
Zonder sectorakkoord vervalt dit allemaal. En niet in alle bedrijven met syndicale afvaardiging zijn de krachtsverhoudingen dusdanig dat meer uit de brand kan gesleept worden dan datgene wat op sectorvlak kan worden geregeld.

Voorgaande elementen zijn op zich al belangrijk om een sectorakkoord na te streven. Maar er is meer. Het voorstel van akkoord dat door de voorzitter van het PC 218 is gedaan werd ook om volgende redenen door BBTK goedgekeurd:

Alle lonen moeten zeker met 0,3% verhoogd worden vanaf 1/1/2012. Deze stijging komt bovenop de indexeringen per 1/1/2011 (2,49%) en 1/1/2012 (volgens prognoses meer dan 3%) en de baremieke verhogingen gedurende de jaren 2011 en 2012. Wat die 0,3% vertegenwoordigt aan loonkost kan in bedrijven met een syndicale afvaardiging onderhandeld worden. Creativiteit kan hier lonen.

Bedienden die met de trein naar het werk gaan zullen dit vanaf 1/1/2012 zonder enige eigen kost doen. Immers de terugbetaling van de verplaatsingskosten wordt opgetrokken van 75 naar 80% ten laste van de werkgever en via het derdebetalerssysteem legt de overheid (NMBS) de resterende 20% bij. Een 100% terugbetaling van het sociaal abonnement. Een paar voorbeelden:
  • voor een afstand van 20 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 40 euro op 53 euro gebracht, of dus extra 13 euro per maand;
  • voor een afstand van 40 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 70 euro op 93 euro gebracht, of dus extra 23 euro per maand;
  • voor een afstand van 80 km wordt de maandelijkse werkgeverstussenkomst van 108 euro op 144 euro gebracht, of dus extra 36 euro per maand.

De ecocheques van 250 euro per jaar worden verlengd, tenzij die omgezet waren of worden in een ander gelijkwaardig voordeel.

De berekeningsmodaliteiten voor de eindejaarspremie worden in een aantal gevallen verbeterd.

Het recht op 4 dagen vorming over 2 jaar blijft bestaan. Bedienden die, los van de bedrijfsvorming, zich inschrijven voor andere cursussen ontvangen een bedrag van 100 euro (375 euro voor specifieke doelgroepen) voor het betalen van (een deel van) het inschrijvingsgeld.

De brugpensioenregelingen op 58 jaar en 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid blijven bestaan.

Bedienden die vanaf 55 jaar in 4/5 tijdskrediet gaan zullen ook in de toekomst een aanvullende premie (op dit ogenblik 65 euro) via het Sociaal Fonds van de sector ontvangen bovenop de RVA uitkering.


Redenen genoeg om dit voorstel van akkoord goed te keuren.
Honderduizenden bedienden in de kou laten staan bij gebrek aan een sectorakkoord is onverantwoord.
Solidariteit is en blijft belangrijk voor BBTK.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek