Actie- en stakingsaanzegging sector ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 24/05/2011

Reactie t.a.v. werkgevers nodig!!!

De onderhandelingen voor een nieuw sectorakkoord in het PC 218 zijn op niets uitgedraaid.
Ook de vergadering van het verzoeningsbureau op maandag 23 mei, onder leiding van de voorzitter van het paritair comité, was een mislukking.

Voor de werkgevers uit de sector:
  • zijn de meeste vragen uit de syndicale eisenbundel totaal onbespreekbaar;
  • sturen ze aan op sociale achteruitgang (toegang tot brugpensioen en tijdskrediet bemoeilijken, aanvullende premies tijdskrediet beperken of vanaf een latere leeftijd dan 55 jaar toekennen, ...);
  • is zelfs de marge voor loonsopslag van 0,3% in 2012 teveel !!!

Op basis hiervan heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront een actie- en stakingsaanzegging ingediend die afloopt op 5 juni 2011.
Op 6 juni 2011 is opnieuw een verzoeningsvergadering gepland. De verzoening van de laatste kans!!! Indien er geen doorbraak komt zal een actieplan in werking treden.

De vakbonden willen een goed akkoord voor alle bedienden, met als belangrijkste punten:
  • een forfaitaire verhoging van de barema's en de reële lonen;
  • de verbetering van de vormingsmodaliteiten;
  • gratis openbaar vervoer in het kader van het woon-werkverkeer en een fietsvergoeding;
  • de verlenging van alle bestaande brugpensioenstelsels;
  • de verlenging van alle bestaande regelingen en regimes van tijdskrediet;
  • een syndicale premie (zoals al het geval in tal van bedrijven in de sector en in andere sectoren).
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek