Verlenging brugpensioenstelsels

Door: Marc Verboom | Op: 23/05/2011

Brugpensioenen vanaf 56 jaar

De regeringsbeslissing ingevolge de uitvoering van het ontwerp van IPA verlengt de brugpensioenstelsels 56 jaar voor de periode 2011 - 2012. Het gaat om:

brugpensioen vanaf 56 jaar en 40 jaar loopbaan
brugpensioen kan toegekend worden aan werknemers van 56 jaar en ouder die ontslagen worden tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012 op voorwaarde dat ze een loopbaan van 40 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen en aantonen voor de leeftijd van 17 jaar ten minste 78 dagen gewerkt te hebben (volledige afdrachten aan RSZ). Werknemers die aan deze voorwaarden voldoen en waarvan de opzeggingstermijn afloopt na 31 december 2012 behouden het recht op de aanvullende vergoeding brugpensioen.

brugpensioen vanaf 56 jaar een 33 jaar beroepsverleden
brugpensioen kan toegekend worden aan werknemers van 56 jaar en ouder die ontslagen worden tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012 op voorwaarde dat ze 33 jaar beroepsloopbaan rechtvaardigen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst én die gedurende 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met ploegenarbeid met nachtprestaties
of
arbeiders van de bouwsector (PC 124) die beschikken over een medisch attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer en dat hun arbeidsongeschiktheid bevestigt.


De toelatingsvoorwaarden zullen voorafgaand door de RVA gecontroleerd worden. Hiervoor dient het formulier C17 - beroepsverleden te worden ingevuld en is via de werkloosheidsdienst het ABVV over te maken aan de RVA. Deze aanvraag kan ten vroegste in de loop van de 6de maand voor de maand waarin het ontslag zal gebeuren. De RVA zal je beroepsverleden berekenen en je in kennis stellen van het resultaat. Het (positief) resultaat moet bij de latere uitkeringsaanvraag als bruggepensioneerde gevoegd worden. Het formulier C17 - beroepsverleden is terug te vinden op de website van de RVA www.rva.be


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek